Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
9°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
BEKİRDERE MAHALLESİ BEKİRDERE SEYİR TERASI VE S...
Bugün, 12:00

Duyurular

2017 YILI PAZAR YERLERİ CEZA MİKTARLARI

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 8830
2017 YILI PAZAR YERLERİ CEZA MİKTARLARI

                                                                                                                                                                                                                                                5957 SAYILI KANUNA GÖRE

PAZAR YERLERİNDE

2017 YILI İÇİN ESAS ALINACAK İDARİ PARA CEZA MİKTARLARI

 

Sıra No

Cezaya Konu Eylem

5957 Sayılı Kanun’da Cezayı öngören madde/fıkra-bent

Ceza

Miktarı

(TL)

1

Satış yeri bulunmaksızın satış yapılması

14/1-b

676.00 TL

2

Satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi veya satılması

14/1-b

67.00 TL

3

Satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal veya boş kap bulundurulması

14/1-b

67.00 TL

4

Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması

14/1-b

67.00 TL

5

Alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulması

14/1-b

67.00 TL

6

Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması

14/1-b

67.00 TL

7

Satış yerinin temiz tutulmaması

14/1-b

67.00 TL

8

Satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılması

14/1-c

2.704.00 TL

9

Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması

14/1-c

270.00 TL

10

Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması

14/1-c

270.00 TL

11

Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılması

14/1-c

270.00 TL

12

Mallara ilişkin künye numarası ile Bakanlıkça belirlenen diğer bilgileri içeren barkodlu etiketin ya da bunun yerine kullanılan künye belgesinin malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bulundurulmaması

14/1-e

6.761.00 TL

13

Mallara ilişkin barkodlu etiket veya bunun yerine kullanılan künye belgesinde, bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi

14/1-e

6.761.00 TL

14

Mal getirilmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi

14/1-a

135.00 TL

15

Araç bulundurulmasına ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi

14/1-a

135.00 TL

16

Malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi

14/1-a

135.00 TL

17

Satış yeri numarasını gösterir levhaya ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi

14/1-a

135.00 TL

18

Pazarcı ve pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce kullanılacak kimlik kartlarına ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi

14/1-a

135.00 TL

19

Pazarcı ve pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce giyilecek kıyafetlere ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi

14/1-a

135.00 TL

 

Not: İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır.