Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI Arızlı İ-9 29/1 Nolu Uygulama Bölgesi

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 9487
ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI Arızlı İ-9 29/1 Nolu Uygulama Bölgesi

Belediyemiz sınırlarında yer alan tapu ve idari mahallesi olarak Arızlı mahallesinde bulunan Arızlı Mahallesi 1747, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 2005, 2398, 2411, 2417, 251/1, 252/1 nolu parselleri kapsayan bölgede İzmit Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih 37 sayılı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2018 tarih 397 sayısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7181 sayılı Kanuna göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 25.09.2019 tarih 555 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

01.10.2019 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgiler verilmektedir.

3194 sayılı kanunun 19. Maddesi ve ilgili yönetmeliği gereği ilan olunur.