Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

ARSAVE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 4800
ARSAVE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI

Belediyemiz Arızlı Serdar Mahallesi sınırları dahilinde G23b23c1b,1c,2a,2d 1/1000 uygulama imar paftalarını kapsayan Arızlı Mahallesi 1809, 1813, 1824, 1825, 1826, 1827, 2293, 2374, 2415, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/10, 327/11, 328/1, 328/2,  328/3, 329/1, 330/1, 330/2, 331/1, Yenidoğan 97/3, 97/4, 97/53, 97/78 nolu parselleri kapsayan Arızlı Radar caddesi güneyi küme evler mevkiini kapsayan bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2014 tarih 199 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planına bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 06.12.2017 tarih 958 sayılı kararı ile onaylanmıştır.11.12.2017 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgiler verilmektedir.

3194 sayılı kanunun 19. Maddesi ve ilgili yönetmeliği gereği ilan olunur.