Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
2°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

ARSAVE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 172

Belediyemiz sınırları dâhilinde Durhasan Mahallesine kayıtlı, idari olarak Alikahya Karadenizliler Mahallesi sınırlarında yer alan Elma Tepe Caddesi kuzeyi ve Karaoğlan Sokak ile Cinnah Caddesi arasında, G23b25b3a nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftasında yer alan alanda, Durhasan Mahallesi 867 ada 1, 2 ve 868 ada 2, 3, 4 nolu parselleri kapsayan alanda, İmar Kanununun 18. Maddesi ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 31.12.2020 tarih 794 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

08.01.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgiler verilmektedir.

3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesi ve ilgili yönetmeliği gereği ilan olunur.

İZMİT BELEDİYESİ

Durhasan Mahallesi Elma Tepe  Cad. Kuzeyi Karaoğlan Sok. ile Cinnah Cad. arası

44 Nolu Uygulama Bölgesi

 

 -