Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

PAZAR YERİ TAHSİSİ

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 3060

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmit İlçesi Alikahya Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde kurulmakta olan Belediyemize ait Alikahya semt pazarında bulunan 5 adet pazar yeri tahsisi için müracaatlar alınacaktır.

 

Pazar Yerinin Kurulacağı Yer : Alikahya Mahallesi Mehmet Akif Caddesi

Pazarcı Yeri                            : 5 Adet

            1) Sol Sıra 14 Numara 3 Metre (Sebze)

            2) Sol Sıra 29 Numara 12 Metre (Sebze)

            3) Sağ Sıra 14 Numara 7 Metre (Sebze)

            4) Sağ Sıra 16 Numara 6 Metre (Sebze)

            5) Sağ Sıra 35 Numara 9 Metre (Tuhafiye)

 

Başvuru Yeri                           :Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza B Blok

                        İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü - Pazar Amirliği

İlk Başvuru Tarihi                   : 13 Mart 2018 Saat 09.30

Son Başvuru Tarihi                 : 22 Mart 2018 Saat 17.30

 

BAŞVURU YAPACAKLARDAN PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GEREĞİ ARANILAN ŞARTLAR

1) Pazar yerlerinde tahsisi işleminde, Mevzuat hükümleri doğrultusunda hak sahibi olan ve pazarda fiilen tezgâh açan mevcut hak sahiplerine öncelik verilir.

2) Tahsis işleminde ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir.

3) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

4) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.

5) Vergi mükellefi olmak.

6) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

7) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

8) Tahsis hakkı kazanan üretici ve Pazarcılar, İzmit Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 69 sayılı kararında belirtilen Pazar yerleri ile ilgili alınacak tahsis ücretlerini peşinen ödemeleri halinde Belediye Encümenince Tahsis işlemi gerçekleşecektir.  

9) Pazarın açık alandan kapalı alana taşınması durumunda söz konusu metrajlar üzerinden kesinti yapılarak yeni kapalı pazar alanına taşınılacaktır.

 

ÜRETİCİ VE PAZARCILARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik

2) Oda Faaliyet Belgesi

3) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge

4) İkametgâh İlmühaberi

5) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

Tahsis Talebinde bulunacaklar Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-1’de bulunan dilekçe ile birlikte Belediyemize müracaatta bulunacaktır.

İlgilere ilanen duyurulur.

İZMİT BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ…