Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
29°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
İZMİT BAL GÜNLERİ
27.07.2018, 14:00

01.09.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.09.2009 Salı günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

Dr.Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1- Yoklama

2- 04.08.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- İzmit-Alikahya mevkii 162 ada 2 nolu parselde kayıtlı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın İl Özel İdaresi adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.08.2009 tarihli yazısı.

4- 2009/ 2010 Eğitim -Öğretim döneminde 01.09.2009- 01.09.2010 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.08.2009 tarih ve 862 sayılı yazısı.

5- 5393 sayılı Belediye kanununun 41.maddesi hükümleri gereğince 2010-2014 yıllarına ait hazırlanan Stratejik plan ve programlarının 5393 sayılı kanunun 18.maddesi (a) bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 24.08.2009 tarih ve 104 sayılı yazısı.

6- Gündoğdu mahallesi, 129 ada 7 nolu parselin ayrık nizam olan yapılanma düzeninin bitişik nizam olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2009 tarih ve 2033 sayılı yazısı.

7- İzmit-Yenidoğan mahallesi, 3326 adanın güneyindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5m.olarak yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili İmar komisyonunun 12.08.2009 tarihli raporu.

8- İzmit Yenimahalle 2825 nolu yapı adasının sanayi alanı olarak ayrılmış bölgede yer aldığı ve ilave iskele dolgu talebi ile ilgili İmar komisyonunun 06.08.2009 tarihli raporu.

9- İzmit-Körfez Mahallesi, 3415 ada, 11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15m.lik imar yolunun Sefa Sirmen Bulvarına bağlanması ile ilgili imar komisyonunun 25.08.2009 tarihli raporu.

10- İzmit Kabaoğlu , 2116 nolu parselin imar planı koşullarından yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 25.08.2009 tarihli raporu.

11- Kuruçeşme Fatih ve Kocatepe mahallelerinin kuzey batısında yeni bir mahalle oluşturulması talebi ile ilgili İmar komisyonunun 20.08.2009 tarihli raporu.

GELEN EVRAK