Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
21°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
İZMİT BAL GÜNLERİ
27.07.2018, 14:00

03.04.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03.04.2012 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E  M

 

 

1-      Yoklama

 

2-      06.03.2012 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      İzmit Belediyesinin 01.01.2011-31.12.2011 Mali Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.03.2012 tarih ve 48 sayılı yazısı.

 

4-      5393 sayılı Belediye kanununun 33.maddesinin a bendine göre (İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye denildiğinden,) Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.2012 tarih ve  99  sayılı yazısı.

 

5-      Yahyakaptan mahallesi, 4822 ada, 2 nolu parsel üzerindeki (Çağın Göz Hastahanesinin Güneyi) yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 12.03.2012 tarih ve 222 sayılı yazısı.

 

6-      III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.03.2012 tarih ve 399 sayılı yazısı.

 

7-      Avrupanın Graz Belediyesine 05.04.2012- 31.05.2012 tarihleri arasında belirlenecek günlerde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZTÜRK ile Çevre Koruma Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz´ün yapacakları teknik gezi için görevlendirilmeleri  teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih ve 160 sayılı yazısı.

 

8-      Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 nolu , 1049 ada 73 nolu ve Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parseller imar planında ´konut alanı´ olarak ayrılmıştır. Yenidoğan Mahallesi 4427 ada 37 (183,00 m2) ve 1049 ada 73 (204,00 m2) nolu parsellerin tamamının , Turgut Mahallesi 3519 ada 8 nolu parselin 243/422 (243,00 m2) oranındaki hissesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih ve 2119 sayılı yazısı.

9-      Asansör Yıllık Kontrol Ücreti teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2012 tarih ve 1009  sayılı  yazısı.

 

10-  İzmit, Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.25b.1a Uygulama İmar Planı paftası, 116 ada, 4 nolu parselde yer alan "İbadet Yeri" Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içerenUygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.03.2012 tarih ve 1017 sayılı yazısı.

 

11-  İzmit-Yenimahalle,G23b.23c.4b;G23B.23c.1c uygulama imar planı paftaları, 1021 ada,104 nolu parselin Konut Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu.

 

12-  İzmit- Çayırköy (İ-1),İzmit- Arızlı (İ-9),İzmit- Akpınar (İ-10) gelişme konut alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili İmar Komisyonun 19.03.2012 tarihli Raporu.

 

13-  Mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.03.2012 tarihli  raporu.

 

14-  5393 Sayılı Belediye Kanunu´nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu.

 

15-  Kardeş şehir olduğumuz Bosna Hersek´in Travnik Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesine göre yapılması planlanan Spor ve Eğlence Parkının yaptırılabilmesi ile ilgili TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.03.2012 tarihli raporu.

 

16-  Belediyemiz Şirketleri Sarbaş A.Ş ile Bekaş A.Ş´nin  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin "İ"bendi gereğince sermaye artırımı yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  27. 03.2012 tarihli raporu.

 

17-  Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Gündoğdu Mahallesi, 636 ada, 1 nolu parseldeki binanın 5 yıl süreyle Kreş olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe komisyonunun 27.03.2012 tarihli raporu.

 

18-  Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.03.2012 tarihli raporu.

 

       BİLGİ SUNUMLARI:

19-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Müdür ve Üstü  Ünvanlı Personel hakkında bilgi  sunumu.

 

20-  İzmit Belediyesinin Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkında bilgi sunumu.