Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
29°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
İZMİT BAL GÜNLERİ
27.07.2018, 14:00

04.09.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN         

                      

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.09.2012 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

                                                                     Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                   İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E  M

 

1-      Yoklama

 

2-      07.08.2012 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2013 yılı Tarife Cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.08.2012 tarih ve 3429 sayılı yazısı.

 

4-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında "konut alanı" olarak gösterilen Arızlı 139 ada 7 nolu 388,00 m2 alanlı , Çukurbağ Mahallesi 4154 ada 8 nolu 335 m2 alanlı , Yenidoğan Mahallesi 3932 ada 13 nolu 607,00 m2 alanlı , Orhan Mahallesi 3439 ada 7 nolu 400,00 m2 alanlı , Orhan Mahallesi 3466 ada 24 nolu 665,97 m2 alanlı , Hatip 2134 ada 47 nolu 329,00 m2 alanlı , Hatip 4870 ada 1 nolu 280,82 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 2 nolu 384,00 m2 alanlı , Durhasan 186 ada 4 nolu 347,00 m2 alanlı parsellerin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.08.2012 tarihli yazısı.

 

5-      Katı Atık Toplama ve Taşıma Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 507 sayılı yazısı.

 

6-      Akçakoca mahallesi, 19.M2B pafta, 190 ada, 55 nolu parseldeki tescilli sivil Mimarlık örneği yapının restorasyon işi ile ilgili 5393 sayılı kanunun 38/g maddesine göre Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan sponsorluk sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına sözleşme yetkisi verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 16.08.2012 tarih ve 5062 sayılı yazısı.

 

7-      Yeni atanan Müdür ve Üstü Ünvanlı Personel ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.08.2012 tarih ve 1168 sayılı bilgi sunumu yazısı.

 

 

 

8-      İzmit- Durhasan, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, 165 ada, 7,8,9,10,11,12,14 nolu parseller, 166 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parseller ve 167 ada, 1,2,3,4,13,14 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 2921 sayılı yazısı.

 

9-      İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.4b-4c-4d, G23b.25a.3a-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 794 ada, 1 nolu parselde yer alan "Sağlık Tesis Alanı"nda Kamu-Özel Ortaklığı Modeli kapsamında Entegre Sağlık Kampüsü kurulabilmesi amacıyla 795 ada, 1 nolu parselde bulunan "Ortaöğretim Tesis Alanı" kullanımın bir kısmının "Sağlık Tesisi Alanı" olarak planlanması ile kaldırılan "Ortaöğretim Tesis Alanı"na karşılık eşdeğer alanın mevcut uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanı" kullanımında olan 798 ada, 1 nolu parselin bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 2920 sayılı yazısı.

 

10-  İzmit-Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1557 ada,  1 nolu parselde yer alan "Spor Tesisi Alanı"nın batı sınırının mevcut spor salonu kullanımı ile örtüştürülecek şekilde batısında yer alan yeşil alana doğru genişletilerek yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2012 tarih ve 2919  sayılı yazısı.

 

11-  Pazar yerlerinin işgal harçları teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.08.2012 tarihli raporu.

 

12-  Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çukurbağ mahallesi, 54 pafta, 411 ada, 25 nolu parselde bulunan binanın zemin kat ve ikinci katının tahsisi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.08.2012 tarihli raporu.

 

13-  Belediyemiz tarafından Revizyonu gerçekleştirilen isimsiz ve yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.08.2012 tarihli raporu.