Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
1°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.05.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.05.2008 Salı günü saat 16.00´ da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE

İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1- Yoklama.

2- 08.04.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- 2007 Yılı Kesin hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2008 tarih ve 1625 sayılı yazısı.

4- Cedit Mahallesi 20N-IVa uygulama imar planı paftası 4076, 4083, 4084 nolu yapı adalarında önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2008 tarih ve 1087 sayılı yazısı.

5- Körfez mahallesi 19N-IIIc uygulama imar planı paftası 4836 ada,11 nolu parselde önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2008 tarih ve 1086 sayılı yazısı.

6- Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesine ait Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan uygula imar planı revizyonu ile ilgili imar komisyonunun 24.04.2008 tarihli raporu.

7- Körfez Mahallesi G23c04b3c; G23c04b3d uygulama imar planı paftaları 4209 ada, 11 nolu parselde kar artışı suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 01.05.2008 tarihli raporu.

8- Belediyemiz meclisi tarafından isimsiz mükerrer isim taşıyan, birleşmesi gereken cadde ve sokaklara 02.03.2007 tarih ve 48 sayılı meclis kararı alınmış olup; meclis kararımızla alınan sokak isimlerine mahalle sakinleri tarafından uygunsuzluğu ile ilgili itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.04.2008 tarihli raporu.

9- Ağaköy mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemize katılmak istemediklerinden meclis kararımızın yeniden incelenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.04.2008 tarihli raporu.

10- Zabıtan mahallesine bağlı Atalay, Aslan ve Koçal sokaklar arasında kalan alan ile ilgili hizmetin daha rahat görülebilmesi için Yenidoğan mahallesine bağlanma teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 30.04.2008 tarihli raporu.

11- Veliahmet Mahallesinde Kabaran çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme, ve susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 30.04.2008 tarihli raporu.

12- Stratejik planlama kriteri teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.04.2008 tarihli raporu.

13- Lösemili çocuklara kan temini konusunda sivil toplum örgütleri ile yardımlaşarak belediyemizce çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 28.04.2008 tarihli raporu,

14- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 30.04.2008 tarihli raporu.

15- GELEN EVRAK