Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
9°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.02.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

cİZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                                                                                    

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 07.02.2012 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

        G Ü N D E  M 

 

1-      Yoklama

 

2-      03.01.2012 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Terzibayırı Mahallesi, (Tapuda Çukurbağ) 411 ada, 25 nolu parselin tamamı, Yenidoğan 2171 ada, 5 nolu parselin tamamı, Tepecik mahallesi 233 ada 1 nolu parselin tamamı  ve Orhan mahallesi 3493 ada, 7 nolu parselin 87/108 oranındaki hissesinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 19.01.2012 tarih ve 518 sayılı yazısı.

 

4-      Mülkiyeti Belediyemize ait olan 35 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.01.2012 tarih ve 667 sayılı yazısı.

 

5-      Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Akçakoca Mahallesi 86 pafta, 371 ada, 3 nolu parselde bulunan binanın üst katını, Kocaeli Valiliği İl Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 11.01.2012 tarih ve 405 sayılı yazısı.

 

6-      Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan Sepetçi köyü, 4445 nolu parselde bulunan Sosyal Tesisin yaklaşık 150 m2  kapalı alan ile parseldeki açık alanların 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2012 tarihli yazısı. 

  

7-      Belediyemiz tarafından yeni yapılan parklar ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize devri yapılan  isimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30.01.2012  tarih ve 88 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit -Yeşilova mahallesi, G-23b.25.b.1d uygulama imar planı paftası, 4426 nolu parselin, Kentsel Çalışma Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının, söz konusu parselin bir kısmının 4427 nolu parselin Akaryakıt Bakım ve LPG ikmal istasyonu olan kullanımına ilave edilmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2012 tarih ve 343 sayılı yazısı.

 

9-      İzmit- Yenimahalle,G23b.23c.4b; G23B.23c.1c uygulama imar planı paftaları ,1021 ada,104 nolu parselin Konut Alanı olan imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2012 tarih ve 344 sayılı yazısı.

 

10-  İzmit -Alikahya ,G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 32 ve 39 nolu parsellerin imar planı arazi kullanım kararının Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi ile 38 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2012 tarih ve 345 sayılı yazısı. 

 

11-  İzmit- Çayırköy ( İ-1) , İzmit- Arızlı  (İ-9), İzmit- Akpınar ( İ-10) gelişme konut alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili İmar  komisyonunun 26.01.2012 tarihli raporu.

 

 12-Büyükşehir Belediye meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararında tanımlanan İmar planı bahçe mesafesi ile ilgili ifadenin onaylı plan ve meclis kararında farklı ölçüler içerdiği belirlendiğinden, iki ifadenin aynı ölçüleri içermesini sağlayan İmar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu.

 

 13-İzmit - Yenidoğan Mahallesi, 1213 ada 1 nolu parselin İmar planı üzerinde yol olan arazi kullanım kararının değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 05.01.2012 tarihli raporu.

 

  14-İzmit - Yenişehir mahallesi, 4815 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada, 9 nolu parsel ve 4808 ada, 2 nolu parselin batısında yer alan Otopark alanının kuzeyinde hazırlanan imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonunun 12.01.2012 tarihli raporu.

 

  15-İzmit- Mehmetalipaşa  mahallesi, 3076 ada,17 nolu parselin imar planı yapılaşma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar Komisyonunun 17.01.2012 tarihli raporu.

 

   16-Alikahya,  Küçük Sanayi Alanı İY-1 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili   İmar komisyonunun 19.01.2012 tarihli raporu.

 

  17-Alikahya, Sanayi Alanı İ-16 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar komisyonunun 24.01.2012  tarihli raporu.

 

   18-İzmit Kocatepe Mahallesi, G23b-23d-1b-2a uygulama imar planı paftaları , 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.01.2012 tarihli raporu.

 

    19-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde "Kamu personelinden  ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır." denildiğinden Denetim Komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu.

 

     20-Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe   Komisyonunun 10.01.2012 tarihli raporu.

 

21-II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  16.01.2012 tarihli raporu.

 

22- Sözleşmeli personele 01.01.2012 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.01.2012  tarihli raporu.

 

23-Kardeş Şehir olduğumuz Bulgaristanın Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi 15.12.2011 tarih ve 76 sayılı yazısı ve eki olan Momçilgrad  kasabasının yürürlükteki yapılandırma planına göre ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel alanlarında faaliyet gösterebilecekleri Kültür Binası yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan sosyal ve Kültürel binanın yaptırılabilmesi, TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.01.2012 tarihli raporu.

 

24-Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili Çevre  ve Sağlık Komisyonunun 30.01.2012 tarihli raporu.