Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.06.2008 Tarihli Meclis Toplanrısı

 Gündem gereğince yoklama yapılarak  İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice Başkanlığında azalardan Metin Kozluca,  Zerrin Türk,  M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı,  Yaşar Can, İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş,  Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım,  Veysel Gül, Yalçın Akkuş, İsmail Selçuk, Ali İhsan  Vardoğan, Dursun Biçer, Salim Kukul,  F.Sadık Bamaç,  Mehmet Ataç, İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mevcut  oldukları anlaşıldı.

 

Azalardan Ekrem Durna, İlyas Şeker, Yusuf Sami Çınar,  Asım Eroğlu, Alpaslan  Seymen ve Temel Çağlayan´ın  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan İlyas Şeker, Yusuf Sami Çınar´ın izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan İlyas Şeker ve Yusuf Sami Çınar´ın izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Asım Eroğlu´nun izinli sayılmasını isteyen  azalardan Gülcan Kocabıyık ve Mesut Yıldırım tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Asım Eroğlu´nun  izinli  sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen ve Temel Çağlayan´ın izinli sayılmalarını isteyen azalardan İzzet Dal ve Güler Çetin tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen ve Temel Çağlayan´ın izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

12.05.2008  tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

12.05.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

3- İzmit Belediyesi tarafından yeni yapılan parkalara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.05.2008 tarih ve 159 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın türlü İşler Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

4- İzmit- Cedit mahallesi, G23b-24c-1c pafta, 460 ada, 41-43-49 ve 50 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu düzenlemesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.05.2008 tarih ve 1345 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 56-İzmit- Körfez Mahallesi, G23c-05a-1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada, 11 nolu parselin imar planı üzerinde yer alan Akaryakıt ve Bakım İstasyonu kullanımının, Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi suretiyle uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 57- İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 4076, 4083 ve 4084 nolu adalarda konut, park ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi  suretiyle uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58- İzmit- Körfez Mahallesi, G23c-04b-3c; G23c-04b-3d uygulama imar planı paftaları, 4209 ada, 11 nolu parselde yapılanma oranının (E değerinin ) aynı kalması (E:1.00), kat sayısı sınırının 2´den 4´e ve hmax. değerinin 7 mt. den14.50 m. ye çıkarılması suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- Lösemili çocuklara kan temini konusunda sivil toplum örgütleri ile yardımlaşarak belediyemizce çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 60- Sayın Valimizin başlatmış olduğu silahsızlanma kampanyasına katkı vermek adına İlköğretim öğrencilerine oyuncak silahlarını getirmeleri karşılığında kitap hediye edilmesi, hediye edilecek kitapların çeşidinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 27.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 61- Veliahmet Mahallesinde Kabaran çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme, ve susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili  Türlü İşler komisyonunun 29.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 62- Belediyemiz meclisi tarafından isimsiz mükerrer isim taşıyan, birleşmesi gereken cadde ve sokaklara 02.03.2007 tarih ve 48 sayılı meclis kararı alınmış olup; meclis kararımızla alınan  sokak isimlerine mahalle sakinleri tarafından uygunsuzluğu ile ilgili itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun  29.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 G-1-Günümüzün güncel ve önemli konularından ?Kene? ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması  teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:  

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

G-2- 28 Haziran izmitin kurtuluşu etkinliğinin daha etkili yapılması için gerekli çalışmalarının yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür ve Sosyal İşler komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 03.06.2008 Salı  günü saat 16.00´da yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 08.07.2008 Salı günü saat 16.00 da toplanılmasına   oybirliği ile karar verildi

 

 

 

     Halil Vehbi YENİCE                          Gülcan Kocabıyık                                  Mesut Yıldırım

        Belediye Başkanı                                        Katip