Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
8°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.03.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

İzmit Saraybahçe Belediye Meclisinin 2008 dönemi

1. birleşiminin 1.oturumu  04 03.2008  Salı günü saat

15.00 da yaptığı  meclis toplantısına ait tutanak özetidir.   

Gündem gereğince yoklama yapılarak Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ´nin Başkanlığında azalardan Metin Kozluca, İlyas Şeker, M.Zekeriya Özak, Hasan Kırlı, İsmail Uslu,  Gülcan Kocabıyık, Mehmet Bektaş, Mustafa Dağ, Hasibe Hepdurluk,  Mesut Yıldırım,  Veysel Gül, Yusuf Sami Çınar, Yalçın Akkuş,  Asım Eroğlu, Ali İhsan Vardoğan, Dursun Biçer, Salim Kukul, F.Sadık Bamaç, İzzet Dal,  İbrahim Güçlü,  Müfit Karakuş,  Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın  mevcut  oldukları anlaşıldı.

Azalardan Ekrem Durna, Zerrin Türk, Yaşar Can, İsmail Selçuk, Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan  ve Mehmet Ataç´ın  mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Zerrin Türk,Yaşar Can ve İsmail Selçuk´un izinli sayılmalarını  isteyen azalardan Ali İhsan Vardoğan ve Mehmet Bektaş tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Zerrin Türk,Yaşar Can ve İsmail Selçuk´un izinli  sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazeretleri  nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan ve Mahmet Ataç´ın izinli sayılmasını isteyen azalardan İzzet Dal ve Güler Çetin tarafından verilen  takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan  ve Mehmet Ataç´ın  izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

05.02.2008  tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

05.02.2008 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 37-

Tepecik mahallesi 239 ada, 50 nolu parseldeki yapının kat mülkiyetli C Blok 107 bağımsız bölüm nosu ile Belediyemiz adına tescilli olan yerin (eski Yemekhane ve Sosyal tesisler ) borcumuzu karşılayacak kadar bölümünün satılmasına, mülkün  başkası tarafından satın alınması halinde elde edilen gelirin sendikaya olan borçların ödenmesi için kullanılması  hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.02.2008 tarih ve 343 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekilde kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Salim Kukul, F.Sadık Bamaç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi. 

4- Arızlı köyü muhtarı Selahattin Aracı 28/01/2008 tarihli dilekçesinde Ağa köy mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın belediyemize katılmak istemediklerinden meclis kararımızın yeniden incelenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 21.02.2008 tarih ve 300 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

5- Veliahmet mahallesinde Kabaran Çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme ve Susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması teklifi ile ilgi Emlak İstimlak Müdürlüğünün 21.02.2008 tarih ve 301 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna    havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 38-

Saraybahçe Polis Merkezi bina tahsisi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2008 tarih ve 329 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Kocaeli Valiliğinin 05.02.2008 tarih 003848 sayılı yazıları ile Belediyemiz hudutları dahilinde görev yapan Saraybahçe Polis Merkez amirliğinin bulunduğu yerin yetersiz olduğundan ( 105.00m2) binanın sit alanı bölgesinde kalması nedeni ile de tamir ve tadilat yapılamadığı bu nedenle yer sorunu yaşandığını,amirliğin kapatılarak El Ele Polis Merkez Amirliği ile birleşeceğini Belediyemiz hudutları dahilinde bina tahsisi edilmesi talep edilmektedir.Mülkiyeti maliye Hazinesi adına tapulu olan İzmit Lisesinin bulunduğu 352 ada 115 nolu parselin doğu kuzeyinde bulunan atıl alana bina yapma müsadesi Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden alınmış ve Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılan binada karakol amirliğinin faaliyete devamı bölgemiz için yararlı olacağından  5393 sayılı kanunun 75-d maddesine göre  3 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

7- Stratejik planlama kriteri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.02.2008 tarih ve 225 sayılı yazısı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verildi.

8- Belediyemiz sınırları içersinde sit alanı ilan edilmiş olan ve henüz uygulama imar planı onaylanmamış olan alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devredilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2008 tarih ve 544 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna   havalesine oybirliği ile karar verildi.

9- Uygulama imar planı notlarına bahçe mesafelerinin düzenlenmesinde açıklık kazandırılması amacıyla yeni madde ilave edilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2008 tarih ve 545 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna   havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 39-

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin minimum parsel cephesi şartlarından 4 kata kadar 4 kat dahil yapılaşma şartı bulunan yapı adalarında minimum 6m. olarak kabul edilmesi koşulunun 5 kata kadar 5 kat dahil 6m. olması şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle imar yönetmeliği hükmü değişikliği teklifi ile ilgili  imar komisyonunun 28.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 40-

Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun İlke Kararları ile Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliğinin, daha uygulanabilir hale gelmesi amacıyla incelenerek katkı sağlayacak kararların alınıp Büyükşehir Belediyesine sunulması amacıyla hazırlanan teklifi ile ilgili imar Komisyonunun 21.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 41-

Dolphin Kültür Merkezi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gönüllü Zabıta teşkilatının kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 42-

Sağlıksız beslenme hastalıklara yakalanmanın temelini oluşturmaktadır. Sağlıksız beslenmenin insan sağlığına vereceği zararlar konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin kültürevlerinden başlayarak daha geniş kitlelere ulaşabilmekle ilgili çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal  Hizmetler ve Çevre Sağlık komisyonlarının 22.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyonlardan  geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G1-  Yaşadığımız çevreyi korumak, temiz tutmak için ürettiğimiz katı atıkların ( kağıt, plastik, cam) değerlendirilmesi konusunda ilköğretim okullarında eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Hasibe Hepdurluk ve Mustafa Dağ tarafından verilen 04.03.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal  Hizmetler ve Çevre Sağlık komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 04.03.2008 Salı günü saat 15.00´de yapılan Meclis toplantısının kapatılmasına; 08.04.2008 Salı günü saat 16.00 da toplanılmasına   oybirliği ile karar verildi

Halil Vehbi YENİCE                    Gülcan KOCABIYIK                     Mesut YILDIRIM

Belediye Başkanı                             Katip                                       Katip