Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
29°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

11 Adet Arsa Satış İhalesi

İhale Konusu 11 Adet Arsa Satış İhalesi
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim Müdürlükler
İhale Türü Muhtelif Satış
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
                     
SIRA NO MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ    ( M2) BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ AÇIKLAMALAR
1 ARIZLI 195 24 199 TAM KONUT ALANI 26.865,00 TL 805,95 TL 17.09.2012         Saat 11:00          Açık Teklif Usulü  
2 ARIZLI 195 25 199 TAM KONUT ALANI 26.865,00 TL 805,95 TL 17.09.2012         Saat 11:05          Açık Teklif Usulü  
3 DURHASAN 190 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12 5020 TAM KONUT ALANI 677.700,00 TL 20.331,00 TL 17.09.2012         Saat 11:10          Açık Teklif Usulü 10 PARSEL BİRLİKTE SATILACAKTIR.
4 GÜNDOĞDU 723 1 210,34 TAM KONUT ALANI 25.241,00 TL 757,23 TL 17.09.2012         Saat 11:15          Açık Teklif Usulü  
5 GÜNDOĞDU 410 3 255 TAM KONUT ALANI 38.250,00 TL 1.147,50 TL 17.09.2012         Saat 11:20          Açık Teklif Usulü  
6 HATİP 2070 9 112 TAM KONUT ALANI 20.160,00 TL 604,80 TL 17.09.2012         Saat 11:25          Açık Teklif Usulü  
7 HATİP 2074 2 244 TAM KONUT ALANI 37.820,00 TL 1.134,60 TL 17.09.2012         Saat 11:30          Açık Teklif Usulü  
8 ORHAN 3439 6 418 TAM KONUT ALANI 56.430,00 TL 1.692,90 TL 17.09.2012         Saat 11:35          Açık Teklif Usulü  
9 YENİDOĞAN 3931 16 290 TAM KONUT ALANI 52.200,00 TL 1.566,00 TL 17.09.2012         Saat 11:40          Açık Teklif Usulü  
10 YENİDOĞAN 3881 8 216 TAM KONUT ALANI 70.000,00 TL 2.100,00 TL 17.09.2012         Saat 11:45         Açık Teklif Usulü  
11 TEPECİK MAHALLESİ BELEDİYE İŞHANI A-BLOK 7.KAT 151 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 239 50 16,8 15/14020 TİCARİ ALAN 20.000,00 TL 600,00 TL 17.09.2012         Saat 11:50          Açık Teklif Usulü  
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 17.09.2012 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:                
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2012 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz  6- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
*Her taşınmaza ait İhale Şartnamesi, İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden temin edilebilir. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 14.09.2012 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. 
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres  
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer  
İhale Tarihi 17.09.2012
İhale Saati 11:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli