Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usullü İhale

İhale Konusu Açık Teklif Usullü İhale
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim Müdürlükler
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ AÇIKLAMALAR
1 TEPEKÖY MAHALLESİ ŞANLI SOKAK NO:49 YANI        22 NOLU BÜFE 30,00 BÜFE 1.100,00 TL(KDV DAHİL) 1.188,00 TL 119,00 TL 3 YIL 12.02.2014                   Saat 11:00                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
2 KADIKÖY ERENLER MAHALLESİ AKÇAKOCA KONUTLARI 4455 ADA 3 PARSEL 36,00 BÜFE 1.700,00 TL(KDV DAHİL) 1.836,00 TL 184,00 TL 3 YIL  12.02.204              Saat 11:05                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
3 TAVŞANTEPE MAHALLESİ EMEL SOKAK                                NO:15 YANI GENÇLİK PARKI 28.00 M2 KAPALI     100.00 M2 AÇIK ALAN ÇAY BAHÇESİ 90,00 TL(KDV DAHİL) 97,20 TL 20,00 TL 3 YIL 12.02.2014               Saat 11:10                    Açık Teklif Usulü  
4 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SEYMEN CADDESİ     3049 ADA KUZEYİ 2249,60 SÜS BİTKİLERİ SATIŞ YERİ 1.500,00 TL 1.620,00 TL 162,00 TL 3 YIL 12.02.2014                  Saat 11:15                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
5 M.ALİPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT RAFET KARACAN BULVARI 697 ADA 24 PARSEL 40,00 TEKNİK ALT YAPI ALANI 3.350,00 TL 3.618,00 TL 362,00 TL 3 YIL 12.02.2014                  Saat 11:20                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
6 TAVŞANTEPE MAHALLESİ DİLEK SOKAK TAVŞANTEPE TOKİ ÜNİVERSİTE KONUTLARI               727 ADA 2 PARSEL  28,00 TEKNİK ALT YAPI ALANI 3.350,00 TL 3.618,00 TL 362,00 TL 3 YIL  12.02.2014                  Saat 11:25                   Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
7 AYAZMA MAHALLESİ BAYINDIR SOKAK NO:3            447 ADA 1 PARSEL  45,00 TEKNİK ALT YAPI ALANI 3.350,00 TL 3.618,00 TL 362,00 TL 3 YIL     12.02.2014            Saat 11:30                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
8 YENİDOĞAN MAHALLESİ MEHMET ALİ KAĞITÇI SOKAK 132 ADA 5 PARSEL  42,60 DERNEK LOKALİ 100.00 TL (KDV DAHİL) 108,00 TL 20,00 TL 3 YIL     12.02.2014            Saat 11:35                    Açık Teklif Usulü  
                   
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 12.02.2014 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:              
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2014 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 11.02.2014 Salı günü saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. 
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres  
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer  
İhale Tarihi 12.02.2014
İhale Saati 11:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli