Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usullü İhale

İhale Konusu Açık Teklif Usullü İhale
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim Müdürlükler
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ AÇIKLAMALAR
1 TEPEKÖY MAHALLESİ ŞANLI SOKAK NO:49 YANI 22 NOLU BÜFE 30,00 BÜFE 1.100,00 TL(KDV DAHİL) 1.188,00 TL 119,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:00                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
2 TEPEKÖY MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI MARMARA CADDESİ NO:7 23 NOLU BÜFE 30,00 BÜFE 1.100,00 TL(KDV DAHİL) 1.188,00 TL 119,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:05                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
3 KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ LOZAN CADDESİ HİZMET BİNASI ÖNÜ 6,00 ATM YERİ 1.200,00 TL 1.296,00 TL 130,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:10                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
4 AYAZMA MAHALLESİ BEYPINARI CADDESİ NO:5, TAPUDA 459 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 11,00 TAKSİ DURAĞI YERİ 150,00 TL(KDV DAHİL) 162,00 TL 20,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:15                    Açık Teklif Usulü  
5 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SALKIM SÖĞÜT CADDESİ NO:13, TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ  3061 ADA İZMİT 138,00 ÇAY BAHÇESİ-ÇAY OCAĞI-BÜFE 2.100,00 TL(KDV DAHİL) 2.268,00 TL 230,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:25                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
6 ÖMERAĞA MAHALLESİ NACİ GİRGİNSOY SOKAK 301 ADA 56 VE 18 NOLU PARSELLER ARASI 6,00 ÇAY OCAĞI 400,00 TL(KDV DAHİL) 432,00 TL 45,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:30                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
7 CEDİT MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI NO: 52/2,52/2-A 30,00 ÇAY BAHÇESİ 100,00 TL(KDV DAHİL) 36,00 TL 20,00 TL 1 YIL 27.11.2013                   Saat 11:35                    Açık Teklif Usulü BİR YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR.
8 HACIHASAN MAHALLESİ KOLAYLI SOKAK NO:15,TAPUDA 402 ADA 1 PARSELDE BULUNAN 2 KATLI YAPI 227,00 DERNEK LOKALİ 100,00 TL(KDV DAHİL) 108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:40                    Açık Teklif Usulü  
9 ÖMERAĞA MAHALLESİ 278 ADA 52 PARSEL BELSA PLAZA 7 BLOK  1. KAT 35-36-37-38-39-40-41-42 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER (SPEAKİNG CAFE) 75,64 İŞYERİ 500,00 TL 540,00 TL 55,00 TL 3 YIL 27.11.2013                   Saat 11:45                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
                   
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 27.11.2013 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:              
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2013 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 26.11.2013 Salı günü saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. 
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü
İlgili Telefon 0 262 318 0000
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü
İhale Tarihi 27.11.2013
İhale Saati 13:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli