Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü İhale

İhale Konusu Açık Teklif Usulü İhale
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim Müdürlükler
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİH VE SAATİ AÇIKLAMALAR
1 KÖRFEZ MAHALLESİ KARADUT SOKAK, TAPUDA 5081 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 9,00 TAKSİ DURAĞI YERİ 200.00 TL
(KDV DAHİL)
216,00 TL 20,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:00                    Açık Teklif Usulü
 
2 YENİDOĞAN MAHALLESİ İLİM SOKAK FATİH PARKI 24 M2 KAPALI 200 M2 AÇIK ALAN BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 100.00 TL
(KDV DAHİL)
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:05                    Açık Teklif Usulü
 
3 GÜLTEPE MAHALLESİ MİRALAY MÜMTAZ CADDESİ NO:11 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 4411 ADA 8 PARSEL
BELEDİYE EK HİZMET BİNASI 
20,00 PTT HİZMET NOKTASI 50.00 TL 54,00 TL 20,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:10                    Açık Teklif Usulü
 
4 AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ MENDERES CADDESİ 2783 PARSEL
 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI 
20,00 PTT HİZMET NOKTASI 50,00 TL 54,00 TL 20,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:15                    Açık Teklif Usulü
 
5 TEPEKÖY MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI MARMARA CADDESİ NO:7 23 NOLU BÜFE 30,00 BÜFE 200.00 TL
(KDV DAHİL)
216,00 TL 20,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:20                    Açık Teklif Usulü
 
6 KADIKÖY ERENLER MAHALLESİ AKÇAKOCA KONUTLARI 4455 ADA 3 PARSEL 36 BÜFE 1.700,00 TL
 (KDV DAHİL)
1.836,00 TL 184,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:25                    Açık Teklif Usulü
İLK DÖRT AYLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR.
7 GÜNDOĞDU MAHALLESİ ATA SOKAK 241 ADA 10 PARSEL 10.50 M2  BÜFE- ÇAY BAHÇESİ 50.00 TL
(KDV DAHİL)
54,00 TL 20,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:30                    Açık Teklif Usulü
 
8 YENİŞEHİR MAHALLESİ  ŞEHİT ENDER GÜVEN SOKAK TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 4069 PARSEL 934.43 M2 AÇIK OTOPARK 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540,00 TL 55,00 TL 3 YIL 17.03.2014     
  Saat 11:35                    Açık Teklif Usulü
ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR.
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 17.03.2014 pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:              
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2013 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 14.03.2014 cuma gününe kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. 
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres  
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer  
İhale Tarihi 17.03.2014
İhale Saati 11:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli