Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
0°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMA İHALELERİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
                 
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 KÖRFEZ MAHALLESİ SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 1862 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 1.470,00 AÇIK OTOPARK 3000.00
(KDV DAHİL)
3.240,00 TL 325,00 TL 3 YIL 29.11.2017
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 YENİŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT ENDER GÜVEN SOKAK TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 2504 ADA 5 PARSELİN GÜNEYİ  2.096,00 AÇIK OTOPARK 1000.00
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 110,00 TL 3 YIL 29.11.2017
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ NO:15 TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 892 ADA 3 PARSELİN GÜNEYİ  41,00 BÜFE YERİ 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540,00 TL 55,00 TL 3 YIL 29.11.2017
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 29.11.2017 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 28.11.2017 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.