Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü ile Taşınmaz Kiralama İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YEŞİLOVA MAHALLESİ SEVDE SOKAK TAPUDA ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 194 ADA 7 PARSEL 2650 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 1,000.00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 108,00 TL 3 YIL 20.06.2016
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 GÜNDOĞDU MAHALLESİ CEPHANELİK MEVKİİ 797 ADA 2 PARSELDEKİ CEPHANELİK SPOR TESİSLERİ STADINDAKİ TRİBÜNDE BULUNAN 2 ADET BÖLME
40' AR M2 LİK 2 ADET ALAN
SATIŞ YERİ 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540,00 TL 54,00 TL 3 YIL 20.06.2016 
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AYÇİÇEK SOKAK NO:22 TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 3067 ADA 1 PARSELİN BİR KISMI 32 M2 KAPALI ALAN 
300 M2 AÇIK ALAN
ÇAY BAHÇESİ 4,000.00 TL
(KDV DAHİL)
4.320,00 TL 432,00 TL 3 YIL 20.06.2016 
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 CEDİT MAHALLESİ ŞEYH AKİF CADDESİ NO:16 8 PLAN NOLU DÜKKAN 18 M2 DERNEK LOKALİ 70.00 TL
(KDV DAHİL)
76,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.06.2016
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 ÇUKURBAĞ MAHALLESİ 4150 ADA 18 NOLU PARSELİN BATISI 48 M2 DERNEK LOKALİ 61.00 TL
(KDV DAHİL)
66,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.06.2016 
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SALKIM SÖĞÜT CADDESİ TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 3076 ADA 11 PARSELİN GÜNEYİ 7750 M2 AÇIK ALAN
255 M2 KAPALI ALAN
SPOR TESİSİ 2,000.00 TL
(KDV DAHİL)
32.658,00 TL 3.270,00 TL 10 YIL 20.06.2016 
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ ESKİ MEZARLIK MEVKİİ TAPUDA 1476 PARSEL 64 M2 TEKNİK ALTYAPI ALANI 1.250,00 TL 1.350,00 TL 135,00 TL 3 YIL 20.06.2016 
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 HATİPKÖY MAHALLESİ ESKİ MEZARLIK MEVKİİ TAPUDA 795 PARSEL BATISI 23 M2 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.770,00 TL 4.072,00 TL 410,00 TL 3 YIL 20.06.2016
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 BAYRAKTAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:340 TAPUDA 123 ADA 504 PARSEL  49 M2 İŞYERİ 50,00 TL 54,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.06.2016
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü

İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 20.06.2016 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2016 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 17.06.2016 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.