Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi Yapılacaktır

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 GÜNDOĞDU MAHALLESİ CEPHANELİK MEVKİİ 797 ADA 2 PARSELDEKİ CEPHANELİK SPOR TESİSLERİ STADINDAKİ TRİBÜNDE BULUNAN 2 ADET BÖLME


40' AR M2 LİK

2 ADET ALAN

SATIŞ YERİ 500.00 TL           (KDV DAHİL) 540,00 TL 55,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 BAYRAKTAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:340 TAPUDA 123 ADA 504 PARSEL  49 M2 İŞYERİ 50,00 TL 54,00 TL 20,00 TL 3 YIL 24.10.2016 
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 ÖMERAĞA MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ TAPUDA 279 ADA 29 PARSEL GÜNEYİ 4 MEYVE SUYU SATIŞ YERİ 1250.00 TL           (KDV DAHİL) 1.350,00 TL 135,00 TL 3 YIL 24.10.2016 
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ FEVZİYE PARKI TAPUDA 240 ADA 10 PARSEL GÜNEYİ 4 MEYVE SUYU SATIŞ YERİ 1550.00 TL           (KDV DAHİL) 1.674,00 TL 170,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 KARABAŞ MAHALLESİ HAFIZ SELİM EFENDİ SOKAK NO:16 TAPUDA 1045 ADA 115 PARSEL KUZEYİ 626 AÇIK OTOPARK 4100.00 TL             (KDV DAHİL) 4.428,00 TL 445,00 TL 3 YIL 24.10.2016 
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 KARABAŞ MAHALLESİ MİMAR SİNAN SOKAK NO:2 TAPUDA 1025 ADA 176 PARSEL YENİCUMA PARKI İÇİ

14 M2

KAPALI ALAN

ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ 42.000.00 TL              (KDV DAHİL) 45.360,00 TL 4.340,00 TL 3 YIL 24.10.2016 
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 YENİMAHALLE KARAYOLU SOKAK NO.47/A TAPUDA 1021 ADA 163 PARSEL KUZEYİ 20 İŞYERİ 2.550,00 TL 2.755,00 TL 275,00 TL 3 YIL 24.10.2016 
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 ALİKAHYA MEVKİİ YUVAM AKARCA MAHALLESİ 5044 ADA 4 PARSELDEKİ YAPI TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 5044 ADA 4 PARSEL 37 TAKSİ DURAĞI 242.00                  (KDV DAHİL) 262,00 TL 20,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 28 HAZİRAN MAHALLESİ ALKAN SOKAK MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ ALTI TAPUDA MALİPAŞA MAHALLESİ 3634 ADA 1PARSEL KATLI OTOPARK 10000 OTOPARK 734.00                     (KDV DAHİL) 793,00 TL 80,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 TEPECİK MAHALLESİ  222 ADA 17 PARSEL (ACISU PARKI) 19 BÜFE-ÇAY OCAĞI 2400.00 TL              (KDV DAHİL) 2.592,00 TL 260,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ ŞAFAK SOKAK GROS KİLER ARKASI TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1470 ADA 1 PARSEL

250 M2 KAPALI

250 M2 AÇIK ALAN

KAFETERYA VE ÇAY BAHÇESİ

3000.00 TL     

(KDV DAHİL)

3.240,00 TL 325,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SARI MİMOZA CADDESİ NO: 8 TAPUDA M.ALİPAŞA  MAHALLESİ 1552 ADA 1 PARSEL KUZEYİ 1226 M2 ALAN VE İÇİNDEKİ YAPI İŞYERİ 10.000,00 TL 10.800,00 TL 1.080,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SARI MİMOZA CADDESİ NO: 10 TAPUDA M.ALİPAŞA  MAHALLESİ 1552 ADA 1 PARSEL KUZEYİ 920.50 M2 ALAN VE İÇİNDEKİ YAPI İŞYERİ 5.000,00 TL 5.400,00 TL 540,00 TL 3 YIL 24.10.2016
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 24.10.2016 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2016 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 21.10.2016 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.