Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
15°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi Yapılacaktır

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 TAVŞANTEPE MAH. KUMLU SK. TOKİ ÜNİVERSİTE KONUTLARI KARŞISI TAPUDA 727 ADA 1 NOLU PARSEL GÜNEYİ 45 BÜFE 1.750.00 TL          (KDV DAHİL) 1.890,00 TL 190,00 TL 3 YIL 14.12.2016
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOL PLAN NO: 2-3 TAPUDA 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 27 İŞYERİ 1.400,00 TL 1.512,00 TL 150,00 TL 3 YIL 14.12.2016 
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO: 1 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 13 İŞYERİ 700,00 TL 756,00 TL 75,00 TL 3 YIL 14.12.2016 
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO: 9  TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 13 İŞYERİ 700,00 TL 756,00 TL 75,00 TL 3 YIL 14.12.2016
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO: 4 -5 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 27 İŞYERİ 1.400,00 TL 1.512,00 TL 150,00 TL 3 YIL 14.12.2016 
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CADDESİ NO:168 YANI TAPUDA AKMEŞE MAHALLESİ 1476 PARSEL 40 TEKNİK ALT YAPI ALANI 1.250,00 TL 1.350,00 TL 135,00 TL 3 YIL 14.12.2016 
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 8 NOLU ATM YERİ 1468 ADA İLE 1469 ADALAR ARASI TERKLİ ALAN 6 M2 AÇIK ALAN ATM YERİ 1.650,00 TL 1.782,00 TL 175,00 TL 3 YIL 14.12.2016 
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 ALİKAHYA ATATÜRK MAHALLESİ TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 124 ADA 2 VE 10 NOLU PARSELLERDEKİ YAPI 18 M2 KAPALI ALAN
24 M2 ÜSTÜ KAPALI YANLARI AÇIK ALAN
ÇAY OCAĞI 250.00TL           (KDV DAHİL) 270,00 TL 30,00 TL 3 YIL 14.12.2016
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ AHUDUDU SOKAK NO:13 TAPUDA YENİ MAHALLE 48 ADA 111 NOLU PARSEL KAPALI ALAN:9M2 SUNDURMA ALANI:48M2 TOPLAM İNŞAAT ALANI:57 M2 BÜFE YERİ 100.00TL           (KDV DAHİL) 1.324,00 TL 135,00 TL 3 YIL 14.12.2016
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 TOPÇULAR MAHALLESİ GAZANFER BİLGE BULVARI YAZAR SOKAK NO:6 UMUT PARKI TAPUDA CEDİT MAHALLESİ 4086 ADA PARK ALANI  17 M2 AHŞAP YAPI  BÜFE-ÇAY OCAĞI 250.00TL           (KDV DAHİL) 270,00 TL 30,00 TL 3 YIL 14.12.2016
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 KARABAŞ MAHALLESİ MİMAR SİNAN SOKAK NO:2 TAPUDA 1025 ADA 176 PARSEL YENİCUMA PARKI İÇİ 14 M2 KAPALI ALAN ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ 10.000.00TL           (KDV DAHİL) 10.800,00 TL 1.250,00 TL 3 YIL 14.12.2016
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 TEPECİK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:5 FEVZİYE CAMİ YANI 146,00 WC 11.000.00TL           (KDV DAHİL) 31.680,00 TL 3.250,00 TL 8 YIL 14.12.2016
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 ÖMERAĞ MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:176 ÖNÜ YOL BOŞLUĞU 8,50 KÜLTÜR VE BASILI BASIN YAYINLARI SATIŞ YERİ 50.00 TL           (KDV DAHİL) 54,00 TL 20,00 TL 3 YIL 14.12.2016
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 14.12.2016 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2016 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 13.12.2016 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.