Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 133 ADA 2 PARSEL 7809 AÇIK DEPOLAMA ALANI 2,500.00 TL
(KDV DAHİL)
2.700,00 TL 270,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 KARABAŞ MAHALLESİ HAFIZ SELİM EFENDİ SOKAK NO:16 TAPUDA 1045 ADA 115 PARSEL KUZEYİ 626 AÇIK OTOPARK 4,000.00 TL
(KDV DAHİL)
4.320,00 TL 430,00 TL 3 YIL 10.08.2016 
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 YENİMAHALLE İLKE SOKAK TAPUDA 2813 ADA 8 PARSEL  1955 AÇIK SPOR TESİSİ 3,380.00 TL
(KDV DAHİL)
3.651,00 TL 365,00 TL 3 YIL 10.08.2016 
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ BAŞ SOKAK TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 446 ADA 59 M2 KAPALI ALAN
1427 M2 AÇIK ALAN
AÇIK SPOR TESİSİ 250.00 TL
(KDV DAHİL)
270,00 TL 30,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ ARKADAŞ SOKAK TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 1468-1469 ADALAR ARASI 4,61 ATM YERİ 1.600,00 TL 1.728,00 TL 175,00 TL 3 YIL 10.08.2016 
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 KARABAŞ MAHALLESİ MİMAR SİNAN SOKAK NO:2 TAPUDA 1025 ADA 176 PARSEL YENİCUMA PARKI İÇİ 14 ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ 6,500.00 TL
(KDV DAHİL)
7.050,00 TL 750,00 TL 3 YIL 10.08.2016 
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 TURGUT MAHALLESİ KADIBAYIRI SOKAK TAPUDA 4319 ADA 7 PARSELİN KUZEYİ 22 ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ VE BÜFE  125.00 TL
(KDV DAHİL)
135,00 TL 20,00 TL 3 YIL 10.08.2016 
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 YENİDOĞAN MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI KANALÜSTÜ 3 NOLU DÜKKAN TAPUDA 3925 ADA 15 PARSEL DOĞUSU  20 DERNEK LOKALİ 125.00 TL
(KDV DAHİL)
135,00 TL 20,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 YENİDOĞAN MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI KANALÜSTÜ 8 NOLU DÜKKAN TAPUDA 3925 ADA 15 PARSEL DOĞUSU  10 İŞYERİ 130,00 TL 141,00 TL 20,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 YENİMAHALLE KARAYOLU SOKAK NO.47/A TAPUDA 1021 ADA 163 PARSEL KUZEYİ 20 İŞYERİ 2.550,00 TL 2.755,00 TL 275,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK TAPUDA 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 6-7 PLAN NOLU DÜKKAN 27 İŞYERİ 1.200,00 TL 1.296,00 TL 130,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 ÖMERAĞA MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ TAPUDA 279 ADA 29 PARSEL GÜNEYİ 4 MEYVE SUYU SATIŞ YERİ 1,100.00 TL
(KDV DAHİL)
1.188,00 TL 120,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ FEVZİYE PARKI TAPUDA 240 ADA 10 PARSEL GÜNEYİ 4 MEYVE SUYU SATIŞ YERİ 1,300.00 TL
(KDV DAHİL)
1.405,00 TL 140,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 GÜNDOĞDU MAHALLESİ PIOTR WILCYNSKI BULVARI TAPUDA 570 ADA 1 PARSEL BATISI 34 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.820,00 TL 4.126,00 TL 412,00 TL 3 YIL 10.08.2016
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 10.08.2016 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli), 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2016 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 09.08.2016 Salı Günü 16:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.