Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
5°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SARI MİMOZA CADDESİ NO: 8 TAPUDA M.ALİPAŞA  MAHALLESİ 1552 ADA 1 PARSEL KUZEYİ 1226 M2 ALAN VE İÇİNDEKİ YAPI İŞYERİ 10.000,00 TL 10.800,00 TL 180,00 TL 3 YIL 19.12.2016
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 SEPETÇİ KÖYÜ BIÇKIDERE GÖLETİ 256000 SU SPORLARI 100.00 TL        (KDV DAHİL) 108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 19.12.2016 
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 KARABAŞ MAHALLESİ HAFIZ SELİM EFENDİ SOKAK NO:16 TAPUDA 1045 ADA 115 PARSEL KUZEYİ 626 AÇIK OTOPARK 4.100.00 TL  (KDV DAHİL) 4.428,00 TL 430,00 TL 3 YIL 19.12.2016 
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 ÖMERAĞA MAHALLESİ 278 ADA 52 PARSEL BELSA PLAZA İŞ MERKEZİ 3-4 BLOK 3. KAT 106…..125 NOLU ARASI 20 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 551 SOSYAL EĞİTİM HİZMETLERİ 100,00 TL 108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 19.12.2016
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 ÖMERAĞA MAHALLESİ  278 ADA 52 PARSEL BELSA PLAZA İŞ MERKEZİ 3-4 BLOK 2. KAT 94-95-105 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 99 İŞYERİ 105,00 TL 114,00 TL 20,00 TL 3 YIL 19.12.2016 
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 ÖMERAĞA MAHALLESİ  278 ADA 52 PARSEL BELSA PLAZA İŞ MERKEZİ 3-4 BLOK 2. KAT 101-102-103-104 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 102 İŞYERİ 210,00 TL 227,00 TL 30,00 TL 3 YIL 19.12.2016 
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 19.12.2016 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2016 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 16.12.2016 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.