Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Belediye mülkleri kiralama ihalesi

İhale Konusu Belediye mülkleri kiralama ihalesi
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim Müdürlükler
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ AÇIKLAMALAR
1 YENİDOĞAN MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ YEŞİL CAMİ KARŞISI 12,00 BÜFE 400,00 TL 432,00 TL 40,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:00                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
2 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468 ADA İLE 1469 ADALAR ARASINDAKİ TERKLİ ALAN  5,28 ATM YERİ 1.125,00 TL 1.215,00 TL 20,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:05                    Açık Teklif Usulü ÜÇ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
3 TEPECİK MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 5 FEVZİYE CAMİİ YANI 146 WC 8.000,00 TL 8.640,00 TL 800,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:10                    Açık Teklif Usulü İLK BİR YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN, KALAN İKİ YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
4 ÖMERAĞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ DURAK YANI 3,00 GAZETE SATIŞ YERİ 400,00 TL 432,00 TL 40,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:15                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
5 KEMALPAŞA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:2 5,40 BÜFE 550,00 TL 594,00 TL 50,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:20                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
6 CUMHURİYET MAHALLESİ KARAYOLU SOKAK NO:47/A - SGK HİZMET BİNASI ÖNÜ 20,00 İŞYERİ 500,00 TL 540,00 TL 50,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:25                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
7 ÇUKURBAĞ TERZİBAYIRI MAHALLESİ 4150 ADA 18 NOLU PARSELİN BATISI 62,00 5253 SAYILI KANUNA TABİ DERNEK LOKALİ 50,00 TL 54,00 TL 20,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:30                    Açık Teklif Usulü  
8 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ 203 ADA 1 PARSELDE BULUNAN PARK ALANI 25,00 ÇAY OCAĞI-BÜFE 1.000,00 TL 1.080,00 TL 110,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:35                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
9 HACIHIZIR MAHALLESİ BAĞÇEŞME ŞEHİTLİK KORUSU PARKI, TAPUDA ORHAN MAHALLESİ 4164 ADA 1 PARSEL 9138 M2 AÇIK ALAN-292 M2 KAPALI ALAN ÇAY BAHÇESİ-KAFETERYA 3.000,00 TL 3.240,00 TL 325,00 TL 3 YIL 13.03.2013                   Saat 11:40                    Açık Teklif Usulü BİRER YILLIK KİRA BEDELİ PEŞİN ÖDENECEKTİR
                       
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 13.03.2013 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:              
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2012 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 12.03.2013 Salı günü saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. 
                       
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres  
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer  
İhale Tarihi 13.03.2013
İhale Saati 11:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli