Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
21°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

İzmit Belediye Başkanlığı'na ait taşınmazların açık teklif usulü ile ihale ilanı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 SANAYİ MAHALLESİ DURU SOKAK, TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 4218 ADA 1 PARSEL KUZEYİ  55 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.450,00 TL 3.726,00 TL 375,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 SANAYİ MAHALLESİ SEFA SİRMEN BULVARI LADİN SOKAK OUTLET CENTER  GÜNEYİ TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 3411 ADA 6 PARSEL GÜNEYİ YOL BOŞLUĞU   48 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.450,00 TL 3.726,00 TL 375,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3  CUMHURİYET MAHALLESİ KARAYOLU SOKAK NO:3 GÜNEYİ TAPUDA YENİ MAHALLE 41 ADA 10 PARSEL ÜZERİ 20 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.450,00 TL 3.726,00 TL 375,00 TL 3 YIL 04.04.2016 
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 SANAYİ MAHALLESİ LADİN SOKAK NO:10 KUZEYİ TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 3413 ADA 2 PARSEL KUZEYİ 42 TEKNİK ALTYAPI ALANI 3.450,00 TL 3.726,00 TL 375,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ SULTAN MURAT CADDESİ NO:43, TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 203 ADA 1 PARSEL 25 M2 KAPALI ALAN
27 M2 AÇIK SUNDURMA
BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 2.000,00 TL
(KDV DAHİL)
3.105,00 TL 310,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 KOZLUK MAHALLESİ RUŞEN HAKKI CADDESİ NO: 1, TAPUDA KOZLUK MAHALLESİ 205 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 7 TAKSİ DURAĞI YERİ 222.00 TL
(KDV DAHİL)
240,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 KEMALPAŞA MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:10 METROPOL İŞ MERKEZİ DOĞUSU, TAPUDA KEMALPAŞA MAHALLESİ 256 ADA 56 PARSEL DOĞUSU 11 TAKSİ DURAĞI YERİ 405.00 TL
(KDV DAHİL)
438,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016 
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 YENİDOĞAN MAHALLESİ MÜRSELPAŞA CADDESİ TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 125 ADA 5 PARSEL DOĞUSU 10 TAKSİ DURAĞI YERİ 222.00 TL
(KDV DAHİL)
240,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 TEPECİK MAHALLESİ ANKARA KARAYOLU CADDESİ NO:15 ÖNÜ 36 NOLU SİMİT SATIŞ YERİ 1 SİMİT SATIŞ YERİ 122.00 TL
(KDV DAHİL)
135,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016 
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 AKARCA MAHALLESİ AHMET TANER KIŞLALI CADDESİ NO:4 TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 4851 ADA 1 PARSEL  48 DERNEK LOKALİ 100.00 TL
(KDV DAHİL)
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ  LOZAN CADDESİ TAPUDA HATİPKÖY MAHALLESİ 2105 ADA 12 PARSEL 5 ATM YERİ 1.600,00 TL 1.728,00 TL 175,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 YEŞİLOVA MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ  NO:9, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 173 ADA 1 PARSEL 12 DERNEK LOKALİ 65.00 TL
(KDV DAHİL)
75,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016 
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 ORHAN MAHALLESİ 956 ADA 5 PARSELİN DOĞUSU  100 M2 KAPALI ALAN 41 M2 WC DERNEK LOKALİ 65.00 TL
(KDV DAHİL)
75,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 BEKİRDERE MAHALLESİ YILDIRIMLAR SOKAK NO:5 TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 392 ADA 10 PARSELDE BULUNAN 3 KATLI YAPININ 3. KATI 108 DERNEK LOKALİ 75.00 TL
(KDV DAHİL)
81,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
15 TEPEKÖY MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI BAYINDIRLIK KALICI KONUTLARI (7 NOLU BÜFE) TAPUDA DERETEPE MAHALLESİ 157 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 32 BÜFE 250.00 TL
(KDV DAHİL)
270,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 12:10
Açık Teklif Usulü
16 AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ MENDERES CADDESİ 2783 PARSEL BELEDİYE EK HİZMET BİNASI ZEMİN KATI 20 PTT ACENTALIĞI 200,00 TL 216,00 TL 20,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 12:15
Açık Teklif Usulü
17 YENİŞEHİR MAHALLESİ KONAK SOKAK TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 2536 ADA 22 PARSEL DOĞUSU 300 M2 AÇIK ALAN AÇIK OTOPARK 1.000.00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 108,00 TL 3 YIL 04.04.2016
  Saat 12:20
Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 04.04.2016 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2016 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 01.04.2016 Cuma Günü 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.