Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
5°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

KİRALAMA İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
                 
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 AKÇAKOCA MAHALLESİ KAPANCA SOKAK NO :11 TAPUDA KOZLUK MAHALLESİ 189 ADA 29 NOLU PARSELDE BULUNAN TESCİLLİ YAPI 381 M2 DERNEK LOKALİ 180.00 TL
(KDV DAHİL)
194,50 TL 20,00 TL 3 YIL 08.11.2017
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2  SERDAR MAHALLESİ MENZİL SOKAK  TAPUDA ARIZLI MAHALLESİ 138 ADA 2  PARSEL  51,00 TEKNİK ALT YAPI ALANI  4.167,00 TL 4.501,00 TL 450,00 TL 3 YIL 08.11.2017
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ CAHİDE SOKAK  BUZ PATENİ DOĞUSU TAPUDA YENİMAHALLE 1108 ADA 138 PARSEL 25,47 TEKNİK ALT YAPI ALANI  4.167,00 TL 4.501,00 TL 450,00 TL 3 YIL 08.11.2017
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ SELİMPAŞA CAD. TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 845 ADA KUZEYİ 30,00 TEKNİK ALT YAPI ALANI  2.850,00 TL 3.078,00 TL 310,00 TL 3 YIL 08.11.2017
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SARI MİMOZA CADDESİ TAPUDA M.ALİPAŞA MAHALLESİ 3070 ADA PARK ALANI. 18 M2 KAPALI - 500 M2 AÇIK ALAN BÜFE VE ÇAY BAHÇESİ 1.000.00 TL
(KDV DAHİL)
10.433,00 TL 1.050,00 TL 10 YIL 08.11.2017
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 08.11.2017 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 07.11.2017 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.