Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
5°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

TAŞINMAZ İHALESİ

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 MALTA MAHALLESİ AŞIK VEYSEL CADDESİ NO:14 DÜNYA BANKASI KALICI KONUTLARI 14 NOLU BÜFE 30.00 M2 BÜFE 1.500,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (KDV DAHİL) 1.620,00 TL 165,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 AYAZMA MAHALLESİ KUVAYİ MİLLİYE CADDESİ NO:2 BAYINDIRLIK KALICI KONUTLARI 5 NOLU BÜFE 30.00 M2 BÜFE 1.500,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (KDV DAHİL) 1.620,00 TL 165,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 AKÇAKOCA MAHALLESİ TABAKHANE CADDESİ NO:2/1 ADRESİNDE , TAPUDA AKÇAKOCA MAHALLESİ 368 ADA 4 PARSELDE BULUNAN SÜLEYMANPAŞA HAMAMI  600.00 M2 SERGİ SALONU-KAFETERYA 650,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                            (KDV DAHİL) 702,00 TL 75,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 KEMALPAŞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:74 ADRESİNDE, TAPUDA 219 ADA 1 PARSEL 140.00 M2  KAFETERYA 5.000.00 TL
 (KDV DAHİL)
18.000,00 TL 1.800,00 TL 10 YIL 20.12.2017
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 KULFALLI MAHALLESİ TOPÇULAR SOKAK NO:1 ADRESİNDE, TAPUDA ARIZLI MAHALLESİ 1094 PARSEL 31.95 M2 İŞYERİ 970,00 TL 1.048,00 TL 105,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ NO:32 ADRESİNDE TAPUDA KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ  647 PARSEL                                                                                                                                                                       29.00 M2 İŞYERİ 200,00 TL 216,00 TL 30,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CAD. 1468 ADA İLE 1469 ADALAR ARASINDAKİ TERKLİ ALANDA 9 NOLU ATM YERİ 3.71 M2 ATM YERİ 1.750,00 TL 1.890,00 TL 190,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CAD. 1468 ADA İLE 1469 ADALAR ARASINDAKİ TERKLİ ALANDA 3  NOLU ATM YERİ 5.00 M2 ATM YERİ 1.750,00 TL 1.890,00 TL 190,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ  LOZAN CADDESİ TAPUDA HATİPKÖY MAHALLESİ 2105 ADA 12 PARSEL GÜNEY DOĞUSU 3.78 M2 ATM YERİ 1.700,00 TL 1.836,00 TL 190,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 ALİKAHYA ATATÜRK MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ NO:2 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI ZEMİN KAT TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 125 ADA 1 PARSEL 47.00 M2 PTT HİZMET NOKTASI 130,00 TL 141,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 YENİDOĞAN MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI SOKAK KANAL ÜSTÜ BELEDİYE DÜKKANLARI 9 PLAN NOLU İŞYERİ 9.00 M2 DERNEK LOKALİ 100,00.TL
 (KDV DAHİL)
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO: 6-7  TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 27.00 M2 DERNEK LOKALİ 100.00 TL
 (KDV DAHİL)
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 YENİDOĞAN MAH. SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO:8 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 13.00 M2 DERNEK LOKALİ 90,00 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                            (KDV DAHİL) 97,50 TL 20,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 BEKİRDERE MAHALLESİ EMEL SOKAK NO:15 YANI GENÇLİK PARKI TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 382 ADA 1 VE 3 PARSEL 30.00 M2 DERNEK LOKALİ 100,00 TL
(KDV DAHİL) 
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
15 AKÇAKOCA MAHALLESİ KAPANCA SOKAK NO:19 ADRESİNDE TAPUDA KOZLUK MAHALLESİ 189 ADA 32 PARSELDEKİ TESCİLLİ YAPI 123,00 M2  DERNEK LOKALİ 100,00 TL
(KDV DAHİL) 
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 12:10
Açık Teklif Usulü
16 KARABAŞ MAHALLESİ HAFIZ SELİM EFENDİ SOKAK TAPUDA 1044 ADA 111 PARSELİN KUZEY DOĞUSU 90.00 M2  AÇIK OTOPARK 960.00 TL
(KDV DAHİL)
1.037,00 TL 105,00 TL 3 YIL 20.12.2017
  Saat 12:15
Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 20.12.2017 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 19.12.2017 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.