Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
0°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

TAŞINMAZ İHALESİ

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 YENİDOĞAN MAHALLESİ MÜRSELPAŞA CADDESİ TAPUDA 125 ADA 5 PARSELİN DOĞUSU 5 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 200.00 TL
(KDV DAHİL)
216,00 TL 30,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 DURHASAN MAHALLESİ SOLAKLAR MEVKİ NO:62 ADRESİNDE, TAPUDA 4295 PARSEL                                                                                                                                                                                                                                                     139 M2 KONUT 270.00 TL
(KDV DAHİL)
292,00 TL 30,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 YENİDOĞAN MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI SOKAK KANAL ÜSTÜ BELEDİYE DÜKKANLARI 10 PLAN NOLU İŞYERİ 10 M2 İŞYERİ 75,00 TL 81,00 TL 20,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 KULFALLI MAHALLESİ TOPÇULAR SOKAK NO:1 ADRESİNDE, TAPUDA ARIZLI MAHALLESİ 1094 PARSEL 32 M2 İŞYERİ 500,00 TL 540,00 TL 60,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 HASANCIKLAR MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER NO:57 ADRESİNDE, TAPUDA  ORTABURUN MAHALLESİ 1108 PARSELDE 2 NOLU İŞYERİ 100 M2 İŞYERİ 250,00 TL 270,00 TL 30,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK PLAN NO:6-7 ADRESİNDE TAPUDA  5078 ADA 2 PARSELİN DOĞUSU  27 M2 DERNEK LOKALİ 100.00 TL
 (KDV DAHİL)
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK PLAN NO:11-12 ADRESİNDE TAPUDA  5078 ADA 2 PARSELİN DOĞUSU  27 M2 DERNEK LOKALİ 100.00 TL
(KDV DAHİL)
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 TEPECİK MAHALLESİ FETHİYE CADDESİ NO:3/1 ADRESİNDE TAPUDA 240 ADA 2 PARSELİN GÜNEYDOĞUSU FEVZİYE PARKI İÇİ 60 M2 KAPALI 260 M2 M2 AÇIK ALAN ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ 20.000.00 TL
(KDV DAHİL)
21.600,00 TL 2.160,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 KÖRFEZ MAHALLESİ SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ TAPUDA 1862 ADA 1 PARSELİN GÜNEYİ 1.470 M2 AÇIK OTOPARK 2.100.00 TL
(KDV DAHİL)
2.268,00 TL 230,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ 3062 ADA 1 PARSEL  2400 M2 AÇIK SPOR ALANI 1.000.00 TL
(KDV DAHİL)
1.080,00 TL 108,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 YEŞİLOVA MAHALLESİ TURAN GÜNEŞ CADDESİ TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 126 ADA 5 PARSELİN KUZEYİ 200 M2 ÇAY BAHÇESİ 2.000.00 TL
(KDV DAHİL)
2.160,00 TL 216,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK TAPUDA 5078 ADA 2 PARSELİN KUZEYİ 37.5 M2 TEKNİK ALT YAPI ALANI 5.293,00 TL 5.716,50 TL 575,00 TL 3 YIL 19.02.2018
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 19.02.2018 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, yada süresiz teminat mektubu 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 16.02.2018 Cuma Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.