Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
8°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

TAŞINMAZLARIN AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALANMASI

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.
                 
SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 AYAZMA MAHALLESİ 17 AĞUSTOS BULVARI NO:209 , TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 450 ADA 1 PARSEL (11 NOLU BÜFE) 30,00 BÜFE 1.500.00.TL
 (KDV DAHİL)
1.566,00 TL 160,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 TEPEKÖY MAHALLESİ ŞANLI SOKAK NO:49, TAPUDA DERETEPE MAHALLESİ 186 ADA 1 PARSEL (22 NOLU BÜFE) 30,00 BÜFE 300,00.TL
 (KDV DAHİL)
378,00 TL 40,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 SERDAR MAHALLESİ ARIZLI CADDESİ NO:7/2, TAPUDA 245 ADA 3 PARSEL DOĞUSU 10.00 m2 KAPALI 24 M2 SUNDURMA ALANI BÜFE YERİ 1.000,00.TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (KDV DAHİL) 1.080,00 TL 110,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 SAPAKPINAR MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ NO:22 TAPUDA  422 PARSEL GÜNEYİ  97,21 İŞ YERİ 1.800,00 TL 1.944,00 TL 200,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CAD. 1468 ADA İLE 1469 NOLU ADALAR ARASI , 1 NOLU ATM YERİ 4,65 ATM YERİ 1.750,00 TL 1.890,00 TL 190,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468 ADA İLE 1469 NOLU ADALAR ARASI , 2 NOLU ATM YERİ 5,96 ATM YERİ 1.750,00 TL 1.890,00 TL 190,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ AKKAVAKLAR CADDESİ 1468 ADA VE 1469 NOLU ADALAR ARASI , 5 NOLU ATM YERİ 5,46 ATM YERİ 1.750,00 TL 1.890,00 TL 190,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 MALTA MAHALLESİ PİOTR WİLYNCSKİ BULVARI, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 554 ADA 5,06 ATM YERİ 125,00 TL 135,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 ALİKAHYA ATATÜRK MAHALLESİ TURGUT REİS CADDESİ NO:2 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI ZEMİN KATI TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 125 ADA 1 PARSEL 47,00 PTT HİZMET NOKTASI 130,00 TL 141,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 GÜLTEPE MAHALLESİ MİRALAY MÜMTAZ CADDESİ NO:11 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI  20 PTT HİZMET NOKTASI 65,00 TL 71,00 TL 70,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 YENİDOĞAN MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI SOKAK KANAL ÜSTÜ BELEDİYE DÜKKANLARI 9 PLAN NOLU İŞYERİ 9,00 DERNEK LOKALİ 100,00.TL
 (KDV DAHİL)
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 GÜNDOĞDU (MALTA) MAHALLESİ 585 ADA 1 PARSEL 146.36 M2 KAPALI    563.87 M2 AÇIK ALAN DERNEK LOKALİ 200,00.TL
(KDV DAHİL)
216,00 TL 30,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 BEKİRDERE MAHALLESİ EMEL SOKAK NO:15 YANI GENÇLİK PARKI TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 382 ADA 1 VE 3 PARSEL 30,00 DERNEK LOKALİ 100,00.TL
(KDV DAHİL) 
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 CEDİT MAH. ŞEYH AKİF CADDESİ NO:6-8 12-13 PLAN NOLU İŞYERLERİ 35,00 DERNEK LOKALİ 100,00.TL
(KDV DAHİL) 
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
15 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK NO:13 TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 PARSELİN DOĞUSU  41 DERNEK LOKALİ 100,00.TL
(KDV DAHİL) 
108,00 TL 20,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 12:10
Açık Teklif Usulü
16 ŞİRİNTEPE MAHALLESİ 27 ADA 103-104-120-458 NOLU PARSELLER (EKOPARK) 100 M2 KAPALI-24 M2 WC KAFETERYA-RESTAURANT-WC 750,00.TL
(KDV DAHİL) 
810,00 TL 85,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 12:15
Açık Teklif Usulü
17 DÜĞMECİLER MAHALLESİ 1926 NOLU PARSELİN BİR KISMI  33,11 TEKNİK ALT YAPI 1.400,00 TL 1.512,00 TL 160,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 12:20
Açık Teklif Usulü
18 DÜĞMECİLER MAHALLESİ 1926 NOLU PARSELİN BİR KISMI  33,11 TEKNİK ALT YAPI 1.400,00 TL 1.512,00 TL 160,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 12:25
Açık Teklif Usulü
19 KURUÇEŞME DOĞAN MAHALLESİ ŞEHİT YAVUZ SOKAK TAPUDA HATİPKÖY MAHALLESİ 2107 ADA 12 PARSEL GÜNEYİ  37,5 AÇIK PARK ALANI 350,00 TL 378,00 TL 40,00 TL 3 YIL 20.09.2017
  Saat 12:30
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 20.09.2017 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 19.09.2017 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.