Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
22°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Yerel Gazete İhale İlanı

hale Konusu  
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim  
İhale Türü  
İhale Usülü  
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu  
Açıklama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
SIRA NO MAHALLESİ ALANI HİSSE DURUMU İMAR DURUMU CİNSİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 DURHASAN 4983 ADA 7 PARSEL 1097.41 m2 TAM TİCARİ ARSA 1.500.000.00-TL+KDV 45.000,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:00                                          Açık Teklif Usulü
2 TURGUT 3519 ADA 8 PARSEL 422 m2 TAM KONUT ARSA 168.800,00 TL 5.064,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:05                                          Açık Teklif Usulü
3 CEDİT MAHALLESİ 1086 ADA 85 PARSEL 108.18 m2 TAM KONUT ARSA 17.310,00 TL 520,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:10                                          Açık Teklif Usulü
4 ÇUKURBAĞ MAHALLESİ 4154 ADA 8 PARSEL 335 m2 TAM KONUT ARSA 167.500,00 TL 5.025,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:15                                          Açık Teklif Usulü
5 ORHAN MAHALLESİ 3466 ADA 24 PARSEL 665.97 m2 TAM KONUT ARSA 332.985,00 TL 9.989,55 TL 13.05.2013                                   Saat 11:20                                          Açık Teklif Usulü
6 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI A  BLOK 7. KAT 145-146 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER  1- 145 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 16.40m2                                                                                                2-146 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 40.50 m2                                                                                TOPLAM   56.90 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 71.550,00 TL 2.146,50 TL 13.05.2013                                   Saat 11:25                                          Açık Teklif Usulü
7 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI A  BLOK 7. KAT 147-148 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER  1- 147 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 15.70m2                                                                                                2-148 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 16.80 m2                                                                                TOPLAM   32.50 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 35.100,00 TL 1.053,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:30                                          Açık Teklif Usulü
8 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI A  BLOK 7. KAT 149 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 16.8 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 18.000,00 TL 540,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:35                                          Açık Teklif Usulü
9 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI A  BLOK 7. KAT 154 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 19.8 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 20.250,00 TL 607,50 TL 13.05.2013                                   Saat 11:40                                          Açık Teklif Usulü
10 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI B  BLOK 7. KAT 93 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 32.5 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 29.700,00 TL 891,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:45                                          Açık Teklif Usulü
11 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI B  BLOK 7. KAT 94 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 19.5 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 20.250,00 TL 607,50 TL 13.05.2013                                   Saat 11:50                                          Açık Teklif Usulü
12 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI B  BLOK 5. KAT 69-70-71 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER  1- 69 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 32.50m2                                                                                                             2-70 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 19.50 m2                                                                                     3-71 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 19.50 m2                                                                                      TOPLAM   71.50 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 70.200,00 TL 2.106,00 TL 13.05.2013                                   Saat 11:55                                          Açık Teklif Usulü
13 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI B  BLOK 5. KAT 74-75-76-77-78-79-80 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER  1- 74 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 16.80m2                                                                          2-75 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 33.70 m2                                                                     3-76 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 15.60 m2                                                                                          4- 77 NOLU  BAĞIMSIZ BÖLÜM: 15.60m2                                                            5-78 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 15.60 m2                                                                         6-79 NOLU BAĞIMSIZ                                 BÖLÜM: 15.60 m2                                                                                     7-80 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 28.60 m2                                                                                                                   TOPLAM  141.50 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 243.000,00 TL 7.290,00 TL 13.05.2013                                   Saat 12:00                                          Açık Teklif Usulü
14 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI C  BLOK 6. KAT 180-181 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER  1- 180 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 35.00m2                                                       2-181 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM: 45.50 m2                                                                                                                                            TOPLAM   80.50 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 83.700,00 TL 2.511,00 TL 13.05.2013                                   Saat 12:05                                          Açık Teklif Usulü
15 TEPECİK MAHALLESİ  239 ADA 50 NOLU PARSEL BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI C  BLOK 6. KAT 183 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 37 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 45.000,00 TL 1.350,00 TL 13.05.2013                                   Saat 12:10                                          Açık Teklif Usulü
16 ÖMERAĞA MAHALLESİ BELSA PLAZA 1-2 BLOK 1.KAT 93  NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 24 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 45.000,00 TL 1.350,00 TL 13.05.2013                                   Saat 12:15                                          Açık Teklif Usulü
17 ÖMERAĞA MAHALLESİ BELSA PLAZA  1-2 BLOK 1.KAT 94 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 24 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 45.000,00 TL 1.350,00 TL 13.05.2013                                   Saat 12:20                                          Açık Teklif Usulü
18 ÖMERAĞA MAHALLESİ BELSA PLAZA 1-2 BLOK 1.KAT  95 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM 24 m2 TAM TİCARİ DÜKKAN 45.000,00 TL 1.350,00 TL 13.05.2013                                   Saat 12:25                                          Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 13.05.2013 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:            
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2013 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz  6- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
*Her taşınmaza ait İhale Şartnamesi, İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden temin edilebilir. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 10.05.2013 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. 
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres  
İlgili Telefon  
İlgili Faks  
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer  
İhale Tarihi  
İhale Saati  
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli  
 
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma  
Sözleşme Bedeli  
Sözleşme Başlama Tarihi  
Sözleşme Bitiş Tarihi