Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
15°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Sinan KARADENİZ
Emlak İstimlak Müdürü
Birimler

EMLAK VE İSTİMLAK BİRİMİ

1. Belediyemize ait tapuya kayıtlı olan ve olmayan taşınmazların kaydını tutmak.

2. 5 Yıllık İmar programı, Belediyemiz stratejik planı ve gerekli hallerde ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin 2942 sayılı kanuna göre kamulaştırmasını yapmak.

3. Gayrimenkullerin kiraya verilme işlemlerini Belediye Kanunu ve 2886 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.

4. Belediyemiz taşınmazlarını izinsiz kullananlardan ecrimisil almak.

5. Belediyemizin ihtiyacı olan gayrimenkulleri 4734 sayılı kanuna göre kiralamak.

HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ

3194 sayılı İmar Kanunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği , Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata göre,

1. Halihazır haritaların yapılmasını ve olanların güncelleştirilmesini sağlamak.

2.Vatandaşlardan veya diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda binaların yatay ve düşey tespit haritalarını hazırlamak.

3.İmar istikamet hatlarının belirlenmesi için bina tespit haritalarının hazırlamak.

4. İnşaat ruhsatına esas Yol Ve Arsa Kotu Tutanaklarını kontrol etmek, yetkisi olanları yapmak.

5. Yapı Aplikasyon Projelerini kontrol etmek.

6. Yapı Aplikasyon Projelerinin Proje müellifi tarafından yerine aplike edilmesini ve subasman seviyesinin projesine uygunluğunu kontrol etmek.

İMAR UYGULAMA BİRİMİ

1- Belediye ve imar yasaları doğrultusunda, imar planlarının ve ıslah imar planlarının uygulanması neticesinde; -2981/3290 sayılı yasalar çerçevesinde ifraz ve şuyulandırma yapmak, -3194 sayılı imar yasasının 18. maddesi gereği arsa ve arazilerin düzenleme ve şuyulandırmalarını yapmak, -3194 sayılı yasanın 15 ve 16. maddelerine istinaden plan uygulamaları yapmak,

2- Belediyemizin görev ve yetki alanlarındaki yapılan tüm imar uygulamalarının (parselasyon planları) yasa gereği askı işlemlerini yapmak ve bu planların arşivlenmesini yapmak,

3- Coğrafi verilerin yönetilmesini, arşivlenmesini sağlamak.