Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ali İhsan ENGÜR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Birimler

Dış İlişkiler Birimi

Hibe Fon: Fon sağlayıcılar tarafından, belli bir amaç için verilen karşılıksız paradır. Program: Ortak bir genel hedefi olan projeler serisidir. Proje döngüsü: Proje fikrinin oluşturulmasından, projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki tüm aşamaları kapsar. Ortak: Projeyi, proje sahibiyle birlikte yürütecek olan kurum ya da kuruluşlardır. Fuar: Belli zamanda ve belirli bir mekânda, bir ürünü ya da hizmeti tanıtmayı amaçlayan organizasyon. • İzmit Belediyesi adına, ulusal ve uluslar arası hibe fonları ile düşük faizli kredileri takip etmek. • Proje teklif çağrılarını ilgili Başkan Yardımcısıyla, gerekiyorsa Başkanla değerlendirmek, proje hazırlanıp hazırlanmayacağını karar vermek. • Proje hazırlanmasına karar verildiği takdirde, fon ve kredileri kullanabilmek için proje döngüsü geliştirmek, proje hazırlamak ve yönetmek. • Proje hazırlamak için gerekli ise;ilgili Sivil Toplum kuruluşları ile diyaloga geçmek,gerekli çevirileri yapmak yada yaptırmak.Projenin zamanında teslimini sağlamak,onaylanma sürecini takip etmek. • Onaylanan projeler için, proje uygulama ekibini oluşturmak, bu ekibe gerekli bilgileri vermek gerekiyor ise eğitim vermek. Projenin uygulanma sürecini takip etmek. Ast personeli geliştirecek yönde bilgi ve eğitim sağlamak. Gerekli uluslar arası yazışmalar yapmak. • Organizasyon sorumlusu olarak toplantılar düzenlemek, konu ile ilgili kişilere hazırlık aşamasında ve organizasyon sırasında görevler vermek.

Spor Birimi

• Belediye ile Spor Federasyonları arasında işbirliğinin oluşturulması, • Belediye ile spor kulüpleri arasında işbirliğini geliştirilmesi, • Ulusal ve yöresel spor organizasyonlarının düzenlenmesi, • Uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesi için girişimlerde bulunulması, • İzmit Belediyesi Spor Kulübü çalışmalarına katkı verilmesi, • Yaz Spor Okulları ile İlçe Spor Merkezleri çalışmalarının başlatılması, • Sporu sevdirecek sosyal ve kültürel etkinlikler ile yarışmaların düzenlenmesi, • Yeni spor tesisleri yapımı için projelerin üretilmesi, • Mevcut spor tesislerinin standartlara uygun modernizasyonunun sağlanması, • Belediye çalışmaları hakkında spor basınının bilgilendirilmesi, • Spor ile ilgili bilgilendirici kitap, dergi ve broşür hazırlanması, • Gençlik faaliyetleri kapsamında ücretsiz, sportif, kültürel ve sanatsal kursların düzenlenmesi, • Gençlik Kamplarının yaptırılması, • Halkın spor beklentilerine yönelik bilimsel çalışmaların yapılması, • Spor alanına yönelik bilimsel Panel, Seminer ve Kongrelerin düzenlenmesi, • Birim Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar. • Bisiklet gezileri düzenlemek. • Sportif faaliyetleri organize etmek.(Futbol, voleybol, masa tenisi, vs)

Sosyal İşler Birimi

· İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yaşayıp; sosyal yoksunluk içerisinde bulunan ve desteklenmesi gereken yardıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere, topluma yönelik sosyal hizmetleri sunmak, · Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak, STK’lar ile işbirliği yapmak, koordinasyon sağlamak · İzmit Belediyesi alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan ve projeler üretmek, uygulaması ve takibini yapmak, · Kentimizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel ve sportif içerikli merkezler oluşturarak, çocuklarımızın okul dışı zamanlarını etkin ve iyi bir şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak, · Yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarını daha mutlu geçirebilmeleri için gündüzlü hizmet birimleri açmak ve işletmek, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, · Sosyal etkinlikler düzenleyerek, kentlilik bilincini sağlamlaştırmak, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu arttırmak, kent ve kentli ailelerle uyum içerisinde yaşayabilmeleri için kentsel değerlerin kazandırılması çalışmaları yapmak. · İlçemize göç eden vatandaşlarımızın ilçemize uyum sağlamaları ve toplum bilincini geliştirmeleri için eğitim seminerleri düzenlemek, · Aile içi şiddeti önlemeye yönelik projeler üretmek ve bu konudaki çalışmalara destek vermek, · Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal ve fiziki imkânlarını arttıracak, serbest hareket alanları sağlayacak merkez açılması sağlamak, etkinliklerini planlamak, · Gönüllü kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak sosyal projeler üretmek, üretilen projelere destek olmak, gönüllü portföyü oluşturmak ve gönüllülere yönelik motivasyon çalışmalarını sürdürmek,

Eğitim Kültür Müze Birimi

Eğitim Kültür ve Müze Birimi alt süreci;
Sosyal kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenlemek,
Kültür Gezileri aracılığıyla vatandaşlarımızın Ülkemizin farklı kültürel değerlerini tanımalarını sağlamak,
Elektronik Kent Müzesinde; kentimizin tarihi ve kültürel coğrafi yapısını maketlerle ses dinleme sistemi ile ziyaretçilere hizmet vermek.
İZMEK Kursları ile her yaştan vatandaşımıza sanatsal, mesleki ve kişisel gelişimleri destekleyici eğitimler vermek.
El Emeği Satış Noktaları ile vatandaşlarımızın kendi el emeklerinin satışı için mekân sağlayarak ekonomilerine katkıda bulunmak,
Öğretmen Okursa Herkes Okur projesi ile okumanın önemini kavratmak,
Etüt Merkezleri; Ortaokul öğrencilerinin başarılarını arttırma konusunda okul eğitimlerine paralel destekleyici çalışmalar yapmak, liseye geçiş sınavlarına hazırlanmalarında destek olmak,
Drama Okulu ile çocuklarımızın sanatsal yönlerini desteklemek,
Cep Sinemalarında; çocuklara yönelik eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini destekleyici görsel çalışmalar yapmak.
Çocuk hakları masası; dezavantajlı çocuk guruplarına yardımcı olmak.
Çocuk Hakları Okulu; çocukların kendi hakları ile ilgili bilgilendirme eğitimleri vermek.
Konak’ta Bir Masal Saati ile çocuklarımızın tarihi doku içerisinde eğitici ve öğretici bilgileri pekiştirmek.
Çocuk İstismarı Eğitimleri öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek.
Sanat Sokağı; İzmit’te sanatsal etkinliklerin yapıldığı, vatandaşların kendi el emeği göz nuru ile ürettikleri eserlerin satışa sunulmasını sergilenmesini stant tahsis ederek sağlamak.  
Sanat Galerisi; Yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların kişisel sergilerinin ve kurumların sanatsal faaliyetlerini sergilenmesini desteklemek
Okul Hizmet Masası ile; Sınırlarımız dahilinde yer alan eğitim kurumlarının fiziksel sorunlarını çözme de yardımcı olmak.
Koro çalışmaları ile Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği sever vatandaşlarımızın bu anlamda ki çalışmalarını desteklerken,
Gençlik Koroları ile gençlerimizin Türk Halk Müziğini ve Türk Sanat Müziğini tanımalarına imkân sağlamak.
Mesnevi Okumaları ile vatandaşlarımıza Hz. Mevlana’nın yaşam felsefesini anlamalarını ve özümsemelerini sağlamak,
Tarihi Konaklarımızda ( Saatçi Ali Efendi Konağı, Sarı Konak, Yeşil Konak); Kültürel ve Sosyal etkinlikler düzenlemek.
Sokak Kütüphaneleri; Vatandaşlarda kitap okuma bilincini artırmaya teşvik amacı ile her yaşa hitap eden kitaplar sunmak.
Pişman Çocuk Dergisi; İlkokul ve ortaokul 1.kademe öğrencilerinin sosyal zamanlarını desteklemek aktif bilgi edinme becerilerini küçük yaşta desteklemek amacıyla sosyal bilimsel içerikli pişman çocuk dergisi basılıp dağıtımı yapılmaktadır.