Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Seyhan ÖZCAN
Mali Hizmetler Müdürü
7143 Başvuru Sayfası
   
Ad Soyad:
TC Kimlik No:
Vergi Kimlik No:
Ödeme Şekli (e-belediye üzerinden borçlarınızı kontrol ediniz):
Ödeme Şekli (yazıyla) **:
(Bu alana "peşin" veya ödeme şekli alanında seçtiğiniz taksit sayısını küçük harflerle girmelisiniz. Örn: "peşin" , "oniki")
Bilgilendirme Şekli:
Cep Telefonu:
E-Posta:
Adres:
Adres İl:
Adres İlçe:
Sicil No:
Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde tarafıma tebligatı yapılmayan veya bu Kanunun yayımı tarihinden başvuru suresinin son gününe kadar tarafıma tebligatı yapılan Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesine konu borçlarımın vade tarihinin bu Kanunun yayım tarihi olacağını kabul ediyorum.    
7020 / 6736 sayılı yasa ile yapılandırdığınız ve taksitleri devam eden borçlarınızı peşin ödeme indirimimden faydalanarak ödemek istemeniz durumunda belediyemiz veznesinde işlem yaptırabilirsiniz.
YAPILANDIRILMASI İSTENİLEN BORÇLAR İLE KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN VAZGEÇİLEN DAVALAR
Davası Devam Eden Türü Dönemi Tutarı Yargı Mercii Davanın Esas Numarası
1
2
3

Belediyenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan yukarıda belirttiğim tüm borçlarımın 7143 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı yukarıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum. Emlak vergisinde gayrimenkul sayımı kontrol ettim, eksik olmadığını beyan ederim.

 31/03/2018 tarihinden önce tahakkuk etmiş ve yapılandırılan borçlarımın içerisinde,1319 Sayılı Emlak Vergisi,Çevre Temizlik Vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun bulunması halinde taksit ödeme süresince bu vergi türleri için verdiğim beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerimin vadesinde ödenmesi gerektiğini, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerimi ödeme hakkımı kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca, yaptığım başvuru içerisinde kesinleşmiş alacağın bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için Kanundan yararlanamayacağımı, yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Önemli Not: Yapılandırılmasını istediğiniz borçlarınızla ilgili açılmış bir dava olması belediyemize yazılı başvurmanız gerekmektedir. Davalardan vazgeçtiğinize dair belediyemize başvurmamanız halinde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceğinizden başvurunuz geçersiz sayılacak ve ödeme tabloları iptal edilecektir.