Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları

 

İzmit Belediye Meclisinin 2019 dönemi

1. birleşiminin 1 . ve 2. Oturumu 07.01.2020 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ

 

KARAR 1- (Madde 3-) 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2019 tarih ve 323 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:


Belediye meclis üyeleri Necat ÇAKIR ve Mustafa SOYDABAŞ  tarafından verilen 07.01.2020 tarihli takrir okunarak yapılan gizli  oylama neticesinde, azalardan Necat ÇAKIR 16  oy, Çetin SARICA 16 oy, Hayrettin ÜNLÜ 17 oy,  Muharrem TUTUŞ 17 oy,  almak sureti ile Denetim komisyonu üyeliğine seçilmelerinin kabulüne  oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 2- (Madde 12-) İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftası, Hürriyet Caddesinde bulunan ve Anıt Ağaç olarak tescil edilen 10 envanter numaralı “Anıt Ağacın” Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge ve Komisyonu’nun 23.07.2019 tarih ve 728 sayılı kararı ile tescilden düşürülmesi nedeniyle imar planı üzerinden 10 nolu envanter numarasının ve ağaç sembolünün kaldırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.12.2019 tarihli raporu okunarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 3- (Madde 13-)Zabıta personelinin Maktu mesai ücretleri tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 31.12.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

31.12.2019 tarih ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 2020 yılı Bütçe Kanun eklerinden  “K “cetvelinin  “B” bendinde yayınlanan  Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti “ başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 559 TL.- (Beşyüzelli dokuztürklirası ) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 559 TL (Beşyüzellidokuztürklirası) olarak ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4- (Madde 14-) 2020 yılı Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  31.12.2019  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 5- (Madde 15-)  İlçemizin turistik yerlerine bilgilendirme haritalarının yapılması teklifi ile ilgili  Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 24.12.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 6- (Madde 17-) Bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 24.12.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 7- ( Madde 19-) Kentimizin önemli sağlık sorunlarından birisi vatandaşın sağlık hizmeti alabilmek için üniversite akademik personeline ulaşma güçlülüğüdür. Yıllar önce kentimizde mevcut olan üniversite belediye işbirliğinde işletilen ve kısaltılmış adı ÜNİ-BEL olan sağlık kuruluşun tekrardan açılabilirliliğinin araştırılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının  24.12.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.
 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 06.12.2019 tarihinde ilan olunur.

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                           Sevtap CENGİZ

                                                                                                                         Yazı İşleri Müdür V.

  

                                                                                                                       

 

 

 

07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
07.01.2020 Tarihli Meclis Kararları -
Toplam 11 kayıt görüntüleniyor.