Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
15°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

MEHMETALİPAŞA MAHALLESİ 542,2554,2555,2556 NOLU ADALARI KAPSAYAN 42 NOLU BÖLGEYE AİT ŞUYULANDIRMA ASKIYA ÇIKIYOR

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 1375
MEHMETALİPAŞA MAHALLESİ 542,2554,2555,2556 NOLU ADALARI KAPSAYAN 42 NOLU BÖLGEYE AİT ŞUYULANDIRMA ASKIYA ÇIKIYOR

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mehmetalipaşa Mahallesi sınırları dâhilinde G23b25d1c ve G23b25d1d nolu 1/1000 uygulama imar paftasını kapsayan 1.5 hektarlık alanda yer alan Mehmetalipaşa Mahallesi 542 ada 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 191, 192,  2554 ada 1, 2, 3, 4, 5,  2555 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  2556 ada 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parselleri kapsayan alanda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 13.03.2014 tarih 199 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 12.02.2020 tarih 110 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

19.02.2020 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Bölgede bulunan gayrimenkul hak sahiplerine ilanen tebliğ olunur.