Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
14°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

PAZAR YERLERİ DUYURUSU

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 18239
PAZAR YERLERİ DUYURUSU

 

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla bölgesinde 542 Ada 188 parsel üzerinde haftanın Perşembe günleri kurulan PERŞEMBE PAZARI’nda 28 adet pazar yeri ve aynı noktada haftanın Cumartesi günleri kurulan CUMARTESİ PAZARI alanında Belediyemize ait 94 adet pazar yerinin 3 yıllığına tahsis edilmek üzere müracaatlar alınacaktır. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tahsis işlemi kura ile belirlenecek olup, başvuran sayısının tahsis edilecek Pazar yerinden fazla olması durumunda başvuru özel şartlarını taşıyan kişilere öncelik verilecektir.

 

Pazarın Adı                            : Doğu Kışla Kapalı Pazarı (Perşembe Pazarı)

Pazar Yerinin Kurulacağı Yer : Mehmet Ali Paşa Mahallesi 542 Ada 188 Parsel

Pazarcı Yeri                            : 28 Adet

Kurulacağı Gün                       : Perşembe    

TUHAFİYE BÖLÜMÜ

 

SEBZE BÖLÜMÜ

 

DİĞER SATIŞ GRUPLARI

PAZAR YERİ

METRAJ

SATIŞ TÜRÜ

 

PAZAR YERİ

METRAJ

SATIŞ TÜRÜ

 

PAZAR YERİ

METRAJ

SATIŞ TÜRÜ

1 Adet

4 Metre

Tuhafiye

 

1 Adet

4,5 Metre

Sebze

 

2 Adet

5 Metre

Peynir-Zeytin

4 Adet

3 Metre

Tuhafiye

 

2 Adet

4 Metre

Sebze

 

 

 

 

3 Adet

2,5 Metre

Tuhafiye

 

1 Adet

3 Metre

Sebze

 

 

 

 

1 Adet

2 Metre

Tuhafiye

 

2 Adet

2,5 Metre

Sebze

 

 

 

 

2 Adet

4 Metre

Ayakkabı

 

1 Adet

2 Metre

Sebze

 

 

 

 

1 Adet

3 Metre

Ayakkabı

 

1 Adet

2,5 Metre

Üretici

 

 

 

 

1 Adet

1,5 Metre

Oyuncak

 

2 Adet

2 Metre

Üretici

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Adet

1,5 Metre

Üretici

 

 

 

 

 

 

Pazarın Adı                            : Doğu Kışla Kapalı Pazarı (Cumartesi Pazarı)

Pazar Yerinin Kurulacağı Yer : Mehmet Ali Paşa Mahallesi 542 Ada 188 Parsel

Pazarcı Yeri                            : 94 Adet

Kurulacağı Gün                       : Cumartesi    

 

 

TUHAFİYE BÖLÜMÜ

 

SEBZE BÖLÜMÜ

 

DİĞER SATIŞ GRUPLARI

PAZAR YERİ

METRAJ

SATIŞ TÜRÜ

 

PAZAR YERİ

METRAJ

SATIŞ TÜRÜ

 

PAZAR YERİ

METRAJ

SATIŞ TÜRÜ

14 Adet

4 Metre

Tuhafiye

 

3 Adet

4 Metre

Sebze

 

2 Adet

5 Metre

Peynir-Zeytin

1 Adet

3,5 Metre

Tuhafiye

 

5 Adet

3 Metre

Sebze

 

1 Adet

4 Metre

Temel Gıda

4 Adet

3 Metre

Tuhafiye

 

3 Adet

2,5 Metre

Sebze

 

1 Adet

8 Metre

Karavan

8 Adet

2,5 Metre

Tuhafiye

 

2 Adet

2 Metre

Sebze

 

1 Adet

6 Metre

Karavan

1 Adet

2 Metre

Tuhafiye

 

3 Adet

2 Metre

Üretici

 

 

 

 

3 Adet

1,5 Metre

Tuhafiye

 

2 Adet

1,5 Metre

Üretici

 

 

 

 

2 Adet

4 Metre

Ayakkabı

 

3 Adet

1 Metre

Üretici

 

 

 

 

1 Adet

3 Metre

Ayakkabı

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Adet

5 Metre

Züccaciye

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Adet

4 Metre

Züccaciye

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Adet

3 Metre

Züccaciye

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Adet

2,5 Metre

Züccaciye

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Adet

3 Metre

Kumaş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Yeri                           :Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza B Blok

                        İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü - Pazar Amirliği

İlk Başvuru Tarihi                   : 03 Aralık 2018 Saat 09.30

Son Başvuru Tarihi                 : 12 Aralık 2018 Saat 09.30

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

            Başvuru Genel Şartları

 

1) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

2) Sebze - meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

3) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.(Faaliyet Belgeleri güncel olacaktır.)

4) Vergi mükellefi olmak.

5) 26.11.2018 tarih ve 1043 sayılı Encümen kararı doğrultusunda 01.01.2018 tarihi ve öncesine ait Oda Faaliyet Belgesi bulunmak (Üreticiler hariç)

6) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

7) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak (Sadece üreticiler için geçerli olup üyelik süre şartı aranmaz. Güncel faaliyet belgesi yeterlidir.)

 

 

Başvuru Özel Şartları

 

7) Tahsis işleminde, sırasıyla; başvuruda bulunulan pazar yerinde tahsis veya sınırlı ayni hak tesisi ile kendisine satış yeri verilmemiş olan üretici ve pazarcılara daha sonra ise Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, öncelik verilir.

8) Tahsis işleminde 26.11.2018 tarih ve 1043 sayılı Encümen kararı doğrultusunda İzmit İlçesi sınırlarında ikamet edenlere öncelik verilir. (Üreticilerde Kocaeli sınırlarında ikamet edenlere öncelik verilecektir)

9) Başvuruda bulunacak üretici ve pazarcılar 14.11.2018 tarihli Encümen kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Yerleşim Planları doğrultusunda kendi faaliyet alanlarında boş bulunan tahsis yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze ve meyve ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler, Kumaşçılar için ayrılmış alana kumaş satışı ile iştigal edenler başvuruda bulanabilir. Bu hususlar Belediye kayıtlarından ve Oda kayıtlarından teyit edilir)

10) Tahsis hakkı kazanan üretici ve pazarcılar, İzmit Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 69 sayılı kararında belirtilen Pazar yerleri ile ilgili alınacak tahsis ücretlerini peşinen ödemeleri halinde Belediye Encümenince tahsis işlemi gerçekleşecektir. 

11) Belediye Encümeni, Hal Hakem Heyeti veya Mahkemeler tarafından her iki pazar yeri için de başvuruda bulunan üretici ve pazarcılar lehine tahsis veya sınırlı ayni hak tesisi işlemi yapılmasına yönelik karar verilmesi durumunda ilan metnine konu tahsis işlemi yapılan üretici ve pazarcılar Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesi gereği yapılacak kura işlemi neticesinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesis işlemi iptal edilerek ödemiş oldukları tahsis ücretleri kullanmış oldukları sürelerden düşülerek iade olunur.

 

 

ÜRETİCİ VE PAZARCILARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 

1) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik

2) Oda Faaliyet Belgesi

3) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge

4) İkametgâh İlmühaberi

5) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

6) Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-1’de bulunan dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak)

7) Taahhütname (Başvuru sırasında doldurulacak)

İlgilere ilanen duyurulur.                                           

 

İZMİT BELEDİYESİ …