Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
0°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

ARSAVE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 426

ARSAVE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI

KÖRFEZ MAHALLESİ SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ GÜNEYİ

47 NOLU İMAR UYGULAMA BÖLGESİ

Belediyemiz sınırları dahilinde tapu ve idari mahallesi olarak Körfez Mahallesinde bulunan G23B25D4A ve G23B25D4B nolu 1/1000 uygulama imar paftaları ve Salim Dervişoğlu Caddesinin Güneyinde yer alan yaklaşık 2,5 hektarlık alanda 5222 ada 1, 2 nolu, 5223 ada 1, 2, 3 nolu, 5224 ada 1, 2, 3, 4 nolu, 5227 ada 1, 2 nolu, 5228 ada 1, 2 nolu parselleri kapsayan alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2014 tarih 199 sayılı ve 14.01.2021 tarih 36 sayılı meclis kararları ile onaylanan imar plan değişikliğine bağlı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre 2. kez ve DOP kesintisi yapılmadan Arsa ve Arazi düzenlemesi yapılması, parselasyon haritası, ilan ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz Encümeninin 30.09.2021 tarih 573 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

06.10.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgiler verilmektedir.

3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesi ve ilgili yönetmeliği gereği ilan olunur.

 

 -