Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
15°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

YENİDOĞAN MAHALLESİ 43 NO'LU DÜZENLEME BÖLGESİ ASKI PARSELASYON HARİTASI

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 169

Belediyemiz sınırları dâhilinde idari olarak Tüysüzler, Yenidoğan mahalleleri, tapu mahallesi olarak Yenidoğan Mahallesinde bulunan G23B24A3A, G23B24A3C, G23B24A3D, G23B24A4B, G23B24A4C nolu 1/1000 uygulama imar paftaları ve İstanbul – Ankara Otoyolunun kuzeyinde yer alan yaklaşık 17 hektarlık alanda 965 ada 1, 8, 9, 16, 62, 72, 110, 114, 115 nolu, 968 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, nolu parselleri kapsayan alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2014 tarih 199 sayılı meclis kararı ile onaylanan revizyon imar planına bağlı olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre Arsa ve Arazi düzenlemesi yapılması, parselasyon haritası, ilan ve dağıtım cetvellerinin onaylanarak 30 gün süreyle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilmeleri Belediyemiz Encümeninin 08.04.2021 tarih 232 sayısı ile onaylanmış olup 13.04.2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Bölgede bulunan gayrimenkul hak sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

 -