Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.06.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 01.06.2010 Salı  günü saat 15.00´de toplanacaktır.

 

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  

   Dr.Nevzat DOĞAN  

   İzmit Belediye Başkanı 

 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   13.05.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   21-25 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan Velo-City Bisiklet Kongre programı için gelen davete Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 26.05.2010 tarih ve 220 sayılı yazısı.

 

4-   İzmit, Çayırköy mevkii, G23b.25b.1d uygulama imar planı paftası, 4425 parselde yer alan "Akaryakıt Bakım ve LPG istasyonu" alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesinin içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.05.2010 tarih ve 1305 sayılı yazısı.

 

5-   İzmit, G23b-25a-Ia uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve 5/A-2/3 yapılaşma koşullarına sahip " Konut" kullanımlı alanın, yapılaşma koşulları  E:1.00 Hmax 3 kat olacak şekilde "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2010 tarih ve 1306 sayılı yazısı.

 

6-   İzmit- Körfez mahallesi, 558 adada yer alan "E:0.20 Hmax:5.50" yapılaşma koşullarına sahip 16, 17 nolu parselleri ve üzerinde yer alan binaların imar palanına blok olarak işlendiği 24 nolu parseli kapsayan ve tamamının yapılaşma koşulunun  "E:1.40, Max: 3 kat" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.05.2010 tarih ve 1302 sayılı yazısı.

 

7-   İzmit- Sanayi mahallesi, 1868 ada, 9, 10, 11,18, 19 ve 20 nolu parsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.05.2010 tarih ve 1304 sayılı yazısı.

 

8-   İzmit-Tüysüzler mahallesi,161 ada, 4 nolu parselin kuzey-batısından geçen 7m.lik imar yolundan 5 metre olan ön bahçe mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.05.2010 tarih ve 1303 sayılı yazısı.

 

9-   İzmit-Gündoğdu mahallesi, 601 ada, 13 nolu parsel, 609 ada, 9 ve 11 nolu parseller arasında ve 667 ada, 14 nolu parselde yer alan çeşmelerin tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.05.2010 tarihli raporu.

 

10-    İzmit-Cedit mahallesi, 460 ada, 59 nolu parseldeki kalıntının tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.05.2010 tarihli raporu.

 

11-    İzmit-Kozluk mahallesi, G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 176 ada, 5 nolu parselde bulunan Seka Camii´nin imar planı üzerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 13.05.2010 tarihli raporu.

 

12-    İzmit-Gündoğdu mahallesi, G23b-25a-3b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasının yapılanma koşullarının yeniden düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 13.05.2010 tarihli raporu.

 

13-    İzmit-Veliahmet mahallesi,  G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 356 ada, 4, 5, 6 ve 23 nolu parsellerin cephe aldığı 6 metrelik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.05.2010 tarihli raporu.

 

14-    İzmit-Deretepe Mevkii G23b-25a-2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 231, 232 nolu yapı adalarının kuzeyinden geçen 15m.lik imar yolu hattının yeniden düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği önerisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 162 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu.

 

15-    İzmit-Karabaş mahallesi, G23b-24c-1c, G23b-24c-4b uygulama imar planı paftaları 1056 ada, 57 nolu parselin yapılanma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.05.2010 tarihli raporu.

 

16-    İzmit-Mehmetalipaşa mahallesi, G23b-25d-1c,4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada, 1 nolu parsel maliklerinin 1. İdare Mahkemesinde , 2008 /940 esas numarasıyla açmış oldukları davaya göre söz konusu parselde yapılması talep edilen uygulama imar planı değişikliğinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi gerektiği kararı alınmıştır. Bu doğrultuda önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2010 tarihli raporu.

 

17-    Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.  Söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber belediyemize iade edilmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun      27.05.2010 tarihli raporu.

 

18-    Alikahya Fatih mahallesinde (1) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler  komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu.

 

19-    Hatip köy Harman sokak, Hatip köy Nato caddesi ve Gündoğdu mahallesi Tarihi Çeşme yanında  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu.

 

20-    Dünyamızda Enerji tasarrufu ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 25.05.2010  tarihli raporu.