Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.11.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.11.2005 Salı günü saat 14.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE 
Saraybahçe Belediye Başkanı 
 
GÜNDEM

1- Yoklama,

2- 04.10.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- 2006 Senesi Tarife cetveli ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu

4- 2006 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 25.10.2005 tarihli raporu,

5- 3 yıl süre ile Belediye Hizmetlerinde ihtiyaç duyulacak araçların piyasadan kiralanması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili İdari İşler Müdürlüğünün 28.10.2005 tarih ve 313 sayılı yazısı,

6- Turgut mahallesi, 20M-IIIc uygulama paftası, 4321 adanın imar planı yapılaşma koşullarından ön bahçe mesafesinin 3m. olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.10.2005 tarih ve 347 sayılı yazısı,

7- Hacıhızır mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 407 ada, 20 nolu parselin bulunduğu yapı adasında ön bahçe mesafesinin kaldırılması ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 10.10.2005 tarih ve 315 sayılı yazısı,

8- Körfez mahallesi, 9 kadastro paftası, 541 ada, 28 nolu parselin bulunduğu yapı adasının 3 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 10.10.2005 tarih ve 321 sayılı yazısı,

9- Turgut mahallesi, 19M-IIa  uygulama paftası, 4332 ada, 18 numaralı parselin bulunduğu yapı adasında park alanı sınırının değiştirilerek 3 m. yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 21.10.2005 tarihli raporu.

10- Yenidoğan mahallesi, 109 kadastro paftası, 965 ada, 114 nolu parselin batısından geçen imar yolunun güzergahının kaydırılması ile ilgili imar komisyonunun 20.10.2005 tarihli raporu,

11- Körfez mahallesi, 19N-IIc uygulama paftası, 1856 ada, 1 nolu parselin imar planı üzerinde Akaryakıt ve Servis istasyonu ile LPG Tesis Alanı olarak gösteriminin yapılması ile ilgili imar komisyonunun 17.10.2005 tarihli raporu,

12- Ömerağa mahallesi, 13 kadastro paftası, 300 ada, 22 ve 41 nolu parsellerin bulunduğu kesimin belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 06.10.2005 tarihli raporu,

13- Arızlı, 20L-IIIc ve 19L-IIb uygulama imar planı paftaları, 152 adanın yapılaşma koşullarından yan bahçe mesafesinin 3m. olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 06.10.2005 tarihli raporu,

14- Turgut mahallesi, 20M-IIId uygulama paftası, 4267 ada, 4 numaralı parselin bulunduğu kesimde yapılanma düzeninin -/B-3 olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu,

15- Belediyemize ait 5 yıllık imar programında gerçekleştirilen yatırımlar ile gelecek yıllara aktarılan yatırımlar hakkında hazırlanan teklif ile ilgili imar komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu,

16- Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı notları revizyonu teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 27.10.2005 tarih ve 285 sayılı yazısı,

17- Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili imar komisyon Başkanlığının 27.10.2005 tarih ve 55 sayılı yazısı,

18- Yenidoğan mahallesi, 20M- IIIa uygulama paftası, 4868 ve 4869 adalarda konut alanı düzenlenmesi ile ilgili teklifin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar komisyon Başkanlığının 27.10.2005 tarih ve 57 sayılı yazısı,  

19- Yenimahalle Şirintepe mevkiinde Gündüz Hastanesi olarak kullanılan 27 ada, 453 nolu parselin kuzeyinde bulunan imar planında açık Pazar alanı ve Sağlık Tesisi sahası olarak gözüken 1278 ada 5 parsel nolu yerin hastaların ayakta tedavi amaçlı uğraşı yeri olarak kullanılması için 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendine göre Kocaeli Üniversitesine tahsis edilmesi ve protokol düzenlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe ve İmar komisyonlarının 25.10.2005 tarihli raporu,

20- İlköğretim okullarında Eğitim ve öğretim için gerekli konulardaki eksikliklerin belirlenmesi ve bu konudaki gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 27.10.2005 tarihli raporu,

21- Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında Belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması  teklifinin incelenmesine devam edildiğinden Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili    Çevre Sağlık Komisyon Başkanlığının 28.10.2005 tarihli yazısı,

22- GELEN EVRAK