Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.11.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 01.11.2011 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

        G Ü N D E  M 

 

 

1-      Yoklama

 

2-      04.10.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi a bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.10.2011 tarihli raporu.

 

4-      Belediyemiz hüküm tasarrufunda bulunan M.Alipaşa mah,G23B25D2B pafta,1560 ve 1556 adalar arasındaki 1830 m2 lik otopark alanının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.10.2011 tarih ve 6015 sayılı yazısı.

 

5-      Bekirdere mahallesi Sezer sokak 337 ada 16 parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 21.10.2011 tarihli yazısı.

 

6-      İzmit- Ağaköy mevkiinde imar kanununun 18.maddesi uygulaması yapılması aşamasında uygulamaya esas belirlenen mülkiyet ve yapılaşma sorunlarının çözümüne yönelik imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2011 tarihli yazısı.

 

7-      İzmit- Durhasan, G24A-21A-4B-4C, G24A-21D-1A-1B uygulama imar planı paftaları 740, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, nolu yapı adalarının imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2011 tarihli yazısı.   

 

8-      İzmit Körfez mahallesi G23b-25d-1c uygulama imar planı paftası 1855 ada 4 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.10.2011 tarihli raporu.

 

 

9-      İzmit Kuruçeşme G23b-23c-1d,  uygulama imar planı paftası 2107 ve 2110 nolu adalar 1-2 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu hatlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.10.2011 tarihli raporu.

 

10-       İzmit Gündoğdu mahallesi G23b-25a-3d uygulama imar planı paftası, 231 nolu yapı adasının yapılanma koşulunun yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 07.10.2011 tarihli raporu.

 

11-       İzmit-Kocatepe mahallesi, G23b-23d-1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.10.2011 tarihli raporu.

 

12-       İzmit-Durhasan Mahallesi,G23b-25a-2c-3b, G23b.24b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan kentsel çalışma alanı ve konut alanı kullanımına ayrılmış bölgenin uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.10.2011 tarihli raporu.

 

13-       2012 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  14.10. 2011 tarihli raporu.

 

14-       Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere tahsisi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.10.2011 tarihli raporu.

 

15-       Orhan Mahallesi  G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184  M2 li  parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır. Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak  ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.10.2011 tarihli raporu.

 

16-       2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.10. 2011 tarihli raporu.