Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.12.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.12.2005 Perşembe günü saat 14.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE 
Saraybahçe Belediye Başkanı 
 
GÜNDEM

1- Yoklama,

2- 01.11.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- Gayrimenkul satışı hususlarının 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e bendi gereği görüşülmesi sureti ile Başkan ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 24.11.2005 tarih ve 634 sayılı yazısı,

4- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2nci maddesi uyarınca, yerel koşul ve özellikler dolayısıyla yangın tehlikesine uğraması olası alanların belediye meclisleri tarafından saptanması gerekmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmalıdır. Dendiğinden yangın tehlikesine uğraması olası alanların belirlenmesi teklifi ile ilgili Sivil Savunma Uzmanlığının 24.11.2005 tarih ve 115 sayılı yazısı,

5- Körfez mahallesi, 9 kadastro paftası, 541 ada, 28 nolu parselin bulunduğu yapı adasında maksimum katsayı sınırının 541 kadastro adası 22.104,18 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında olduğu gibi 3 kat olarak düzenlenmesinin uygun olduğu ile ilgili imar komisyonunun 17.11.2005 tarihli raporu,

6- Hacıhızır mahallesi, 26 kadastro paftası, 407 ada, 20 nolu parselin bulunduğu yapı adasında imar planı yapılanma koşullarından ön bahçe mesafesinin kaldırılması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.11.2005 tarihli raporu,

7- Turgut mahallesi, 20M-IIIc uygulama paftası, 4321 ada 7 nolu parselin bulunduğu yapı adsında imar planı yapılanma koşullarından ön bahçe mesafesinin 3 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 18.11.2005 tarihli raporu,

8- Saraybahçe Belediyesi, uygulama imar planı, notları revizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.11.2005 tarihli raporu,

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun değişmesiyle birlikte Belediyelerde uygulamalarda değişmiştir. Bu değişiklikleri yakalamamız ve İSO 9001 Kalite Belgesi almamızdan dolayı gelişen ve modernleşen çağımızdaki son değişiklikleri görmemize yardımcı olabilmesi için KalDer´e üye olmamız gerekmektedir. Bu sebeple KalDer´e üye olunması teklifi   ile ilgili Bütçe komisyonunun 18.11.2005 tarihli raporu

10- 2006 Yılı Tarife cetveli ile ilgili Bütçe komisyonunun 24.11.2005 tarihli raporu,

11- Cedit mahallesi, 55 kadastro paftası, 452 ada,9 nolu parselin bulunduğu yapı adasının yapılanma düzeninin ön bahçesiz bitişik nizam olarak değiştirilmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 24.11.2005 tarih ve 364 sayılı yazısı,

12- Körfez mahallesi, 19N-IIIb uygulama paftası, 1877 ada, 20 nolu parselin bulunduğu yapı adasında yapılanma koşulunun ön bahçesiz ayrık nizam olarak değiştirilmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 24.11.2005 tarih ve 373 sayılı yazısı,

13- Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili teklifin inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar Belediye meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 24.11.2005 tarih ve 9 sayılı yazısı,

14- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa  uygulama paftası, 4868 ada, ve 4869 adalarda konut alanı düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 24.11.2005 tarih ve 275 sayılı yazısı,

15- Meclisimize daha önce gelmiş olan konuyla ilgili olarak uyuşturucu kullanımının önlenmesi çalışmalarının incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için Meclisten yetki istenmesi  teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.11.2005 tarihli raporu,

16- Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 25.11.2005 tarihli raporu ,

17- GELEN EVRAK