Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.02.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.02.2006 Perşembe günü saat 16.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE 
Saraybahçe Belediye Başkanı 

GÜNDEM

1- Yoklama,

2- 03.01.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- Eğlence vergisi ek tarifensinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 25.01.2006 tarih ve 80 sayılı yazısı,

4- Zabıta Personelinin fazla çalışma ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 108(90) sayılı yazısı,

5- Saraybahçe sınırları içerisinde ambalaj atıklarının kaynaktan ayrıştırılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 25 sayılı yazısı,

6- İzmit- Yenidoğan mahallesi, 45 pafta, 1049 ada, 20 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu kesimde imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.01.2006 tarih ve 21 sayılı yazısı,

7- İzmit-Çukurbağ mahallesi, 51 pafta, 426 ada, 7 nolu parselin batısındaki imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 05.01.2006 tarihli raporu,

8- İzmit- Tepecik mahallesi, 1 kadastro paftası, 235 ada, 7 nolu parselin bulunduğu yerin meydan olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 19.01.2006 tarihli raporu,

9- İzmit- Veliahmet mahallesi,  20M-IIIc, 20N-IVd uygulama imar planı paftaları 348 ve 1253 nolu kadastro adalarını kapsayan plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.01.2006 tarihli raporu,

10- İzmit- Merkez Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Miralay Mümtaz caddesinin genişletilmesi suretiyle önerilen plan revizyonu teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.01.2006 tarihli raporu,

11- İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia imar planı paftası, 97 kadastro adası, 4 ve 7 nolu parseller ile bu parseller arasında kalan alanın konut alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin konuyla ilgili çalışmalar tamamlanmadığından Belediye Meclisinden  ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 26.01.2006 tarih ve 378 sayılı yazısı,

12- Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren kapalı ve açık otoparklar ile ilgili Bütçe Komisyonunun 26.01.2006 tarihli raporu,

13- Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.01.2006 tarihli raporu,

14- 2006 yılı Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 23.01.2006 tarihli raporu,

15- Özel Güvenlik Birimi ile ilgili Bütçe ve Türlü İşler komisyonlarının 25.01.2006 tarihli raporu,

16- Bulgaristan Momçilgrad Belediyesi, Saraybahçe Belediyesi ile ekonomik, kültür ve   sosyal alanda işbirliği yapmak için iki belediyenin kardeş belediye olması teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.01.2006 tarihli raporu,

17- Çalışmalarına başlanmış olan Kent Müzesine katkı sunulması amacı ile İzmit´in tarih, kültürel ve sosyal yerlerinin belirlenmesi, şehir rehberinin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılması teklifi hakkındaki Türlü İşler komisyonunun 25.01.2006 tarihli raporu,

18- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2nci maddesi uyarınca, yerel koşul ve özellikler dolayısıyla yangın tehlikesine uğraması olası alanların belediye meclisleri tarafından saptanması gerekmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmalıdır. Dendiğinden yangın tehlikesine uğraması olası alanların belirlenmesi  konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre  istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.01.2006 tarihli raporu,   

19- Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre  istenmesi  teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 26.01.2006 tarihli raporu,

20- Toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz Spor çalışmalarının belediyemiz tarafından belirlenerek halka yayılması konusunda çalışmalar yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre  istenmesi  teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun  25.01.2006 tarihli raporu,

21- GELEN EVRAK