Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.02.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 02.02.2010 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

Dr.Nevzat DOĞAN 
İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 

1- Yoklama.

2- 05.01.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Ülkemiz ve Kentimizin tanıtıma, gelişimine katkıda bulunmak için bir fırsat olan 2010 yılında yapılacak Dünya Kablolu Su Kayağı Şampiyonası ile ilgili Uluslararası Su Kayağı ve Rüzgar Sörfü Federasyonuyla gerekli anlaşmaları yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.01.2010 tarihli yazısı.

 

4- İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi G23b-24c nazım imar planı,G23b-24c-3a uygulama imar planı paftaları,558 ada,23 nolu parselin konut dışı kentsel çalışma alanı olan kullanımının idari tesis alanıve yapılaşma koşulunun Emsal 1,00ve max:3 kat olarak düzenlenmesi amacıyla uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 246 sayılı yazısı.

5- İzmit İlçesi M.Alipaşa Mahallesi G23b-25d-2b uygulama imar planı paftası,2537 ada,8,9,10,11,12,13,14,15 nolu parsellerin tevhit edilerek yapılaşma koşullarının Emsal 1,45 ve max:4 kat olarak düzenlenmesi amacıyla uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 247 sayılı yazısı.

6- İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi G23b-24d nazım imar planı G23b-24d-2b uygulama imar planı paftaları, 3499 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerin ağaçlandırılacak alan olan kullanımlarının konut alanı olarak düzenlenmesi amacıyla uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2010 tarih ve 245 sayılı yazısı.

7- 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin, belediyelerinin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri ( Plan Notları) ile gösterim sembollerinin ( lejant) yeniden düzenlenmesi şeklinde revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2010 tarih ve 244 sayılı yazısı.

8- İzmit İlçesi Gündoğdu mahallesi, Tavşantepe mevkiinde mülkiyeti hazineye ait 794 ada1 nolu parsel ile 795 ada 1 nolu parselde700 yatak kapasiteli Entegre Sağlık Kampüsü yapılması amacıyla plan notlarına ilave edilmesi önerilen uygulama hükümlerinin derlenerek gerekli düzenleme ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2010 tarih ve 243 sayılı yazısı.

 

9- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.01.2010 tarihli raporu.

10- Disiplin Amirleri yönetmeliği ve sicil amirleri yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu.

11- Kadro Derece değişikliği ve kadro iptali teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu.

12- 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu.

13- Çıkan Hizmet harçlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Etüd İmar Birimi ile ilgili Hizmet bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2010 tarihli raporu.

14- Sözleşmeli personele 01.01.2010 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2010 tarihli raporu.