Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.03.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.03.2006 Perşembe günü saat 16.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE 
Saraybahçe Belediye Başkanı 

GÜNDEM

1- Yoklama,

2- 02.02.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- Belediyemizin Dijital Kent Müzesi Yapım işi için İller Bankasından kredi alınabilmesi ve Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice´ye yetki verilmesi teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 21.02.2006 tarih ve 75 sayılı yazısı,

4- İzmit- Merkez Malta mevkii 20N-Ib imar planı paftasında yer alan mevzi imar planı üzerinde Nato Boru Hattı güzergahının gösterilmesi suretiyle düzenlenen plan değişikliği teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 23.02.2006 tarih ve 64 sayılı yazısı,

5- İzmit- Kozluk mahallesi, 63 kadastro paftası, 204 ada, 7 nolu parselde yer alan tescilli binanın doğusunda bulunan  imar yolunun genişletilmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 09.02.2006 tarihli raporu

6- Yenidoğan mahallesi, 45 pafta, 1049 ada, 20 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu kesimde imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 23.02.2006 tarihli raporu,

7- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia imar planı paftası, 97 kadastro adası, 4 ve 7 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi hakkındaki çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar Belediye Meclisinden ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyon Başkanlığının 23.02.2006 tarih ve 378 sayılı yazısı,

8- Toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz Spor çalışmalarının belediyemiz tarafından belirlenerek halka yayılması konusunda çalışmalar yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre  istenmesi  teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun  23.02.2006 tarihli raporu,

9- Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre  istenmesi  teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu,

10- Dolphin Kültür merkezinde çarşamba günleri, Eğitim Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan  ?ANNE BENİ ANLA" konulu aile bilinçlendirme eğitimlerine katılanlara verilmek üzere, hamilelik öncesi ve sonrası kadın psikolojisi konularını içeren  kitapçık hazırlanması ve bastırılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 20.02.2006 tarihli raporu,

11- Zabıta personelinin fazla çalışma ücretinin tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 13.02.2006 tarihli raporu,

12- Eğlence vergisi ek tarifesinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 13.02.2006 tarihli raporu,

13- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2nci maddesi uyarınca, yerel koşul ve özellikler dolayısıyla yangın tehlikesine uğraması olası alanların belediye meclisleri tarafından saptanması gerekmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmalıdır. Dendiğinden yangın tehlikesine uğraması olası alanların belirlenmesi  teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 24.02.2006 tarihli raporu,

14- GELEN EVRAK