Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.03.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN        

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.03.2007 Cuma  günü saat 15.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                           Halil Vehbi YENİCE 

                                                                                   Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     06.02.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     4868 ada, 1 nolu parseldeki belediye hissesinin devri için Başkan ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2007 tarih ve 554 sayılı yazısı,

4-     Kültür Merkezi yapılmak üzere yer tahsisi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2007 tarih ve 590 sayılı yazısı

5-     İzmit-Körfez mahallesi, 8 kadastro paftası, 605 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin bulunduğu kesimde Nazım imar planı kararları doğrultusunda İlköğretim alanı ile konut alanı arasındaki sınırın mevcut duvar gözönünde bulundurularak yeniden düzenlemesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu,

6-     İzmit-Tepecik mahallesi, 1 kadastro paftası, 235 ada, 6 nolu parselin trafo alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 08.02.2007 tarihli raporu,

7-     İzmit-Hacıhızır mahallesi, 20N-IVd imar planı paftası, 4172 ada, ve 4176 adalar arasında bulunan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile 4176 ada, 3 nolu parselin bir kısmının yeşil alan olarak ayrılması sureti ile düzenlenen imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu,

8-     İzmit- Yenimahalle, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1799 ada, 1 nolu parselde önerilen plan değişikliği teklifinin imar yönetmeliği koşullarını ilgilendirmesi gereği  ile ilgili imar komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu,

9-     Belediye meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.02.2007 tarihli raporu,

10- Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.02.2007 tarihli raporu,

11- Saraybahçe bölgesinde özellikle şehir merkezinde bulunan binaların kör cephe ve yan duvarlarına vinil, profil ve yazı şeklindeki reklamlara izin verilip verilmeyeceği  konusunun  incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 20.02.2007 tarihli raporu,

12- 3 Adet kadroya atanacak sözleşmeli personelin net ücretinin ödenebilmesi ile ilgili Bütçe komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu,

13- Belediyemiz hudutları dahilinde faaliyet gösteren internet kafelere yeniden belirlenecek standarda göre ruhsat verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 22.02.2007 tarihli raporu,

14- Halkevi yolu balık Pazarı olarak bilinen yerdeki Saraybahçe Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve projelerinde manav- pişmaniye büfesi olarak gösterilmiş işyerleri ile ilgili konunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 23.02.2007 tarihli raporu ,

15- Belediyemiz sınırları içinde isimsiz sokaklara isim verilmesi, mükerrer isim taşıyan ve birleşmesi gereken cadde, sokaklar var ise birinin isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 23.02.2007 tarihli raporu ,

16- Çocuk, Gençlik ve Kadın meclislerinin kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 23.02.2007 tarihli raporu,

17- GELEN EVRAK