Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.05.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Saraybahçe Belediye Meclisi 5272 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.05.2005 Pazartesi günü saat 16.00 da toplanacaktır. Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur. Osman Nuri ERTURAN Saraybahçe Belediye Başkan Vekili GÜNDEM Yoklama, 04.04.2005 tarihli tutanak özetinin okunması, 2004 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 27.04.2005 tarih ve 139 sayılı yazısı, Kemalpaşa Mahallesi, 19M-IIIc pafta 256 ada 56 nolu parsel üzerinde bulunan yapının Büyükşehir Belediyesi adına tapulu olan dördüncü kat 30 nolu Düğün Salonu bölümünün (Nikah Salonu olarak kullanılan yer.) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5272 Sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince 10 yıl müddetle Belediyemiz adına kiralanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.04.2005 tarih ve 46 sayılı yazısı, Kemalpaşa Mahallesi 19M-IIIc pafta 256 ada, 56 parsel nolu gayrimenkul üzerinde bulunan kat irtifaklı yapının 2305 / 5432 arsa paylı otopark bölümünün zemin katındaki Belediyemiz Resmi binek arabalarının hıfz edildiği (iç hizmetler olarak kullanılan) yaklaşık 540.00 m2 lik bölümü ile zemin 9/ 5432 arsa paylı 12 nolu dükkanın (irtibat ve idari işler bürosu) Belediyemizin bu amaçla değerlendirilecek başka yeri olmadığından Kamu Hizmetinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemiz adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.04.2005 tarih ve 242 sayılı yazısı, İzmit- körfez Mahallesi, 15 pafta, 849 ada, 9 nolu parselin imar planı üzerinde "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.04.2005 tarih ve 140 sayılı yazısı, İzmit- Yenimahhalle, 19L- IVb uygulama paftası, 2825 ada, I ve II nolu parseller ile, 2825 ada, 7, 2826 ada, I nolu parsellerde yer alan yeşil alan ve Sanayi Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.04.2005 tarih ve 299 (2004) sayılı yazısı, İzmit- Hacıhızır Mahallesi, 20N- IVd uygulama paftası 4176 ada da imar planı yapılaşma düzeninin B-3 olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 27.04.2005 tarih ve 150 sayılı yazısı, İzmit- Karabaş Mahallesi, 14 pafta, 489 ada, 6 nolu parselin bulunduğu yapı adasının imar planı yapılanma şartlarının -/B-4(ön bahçesiz nizam) MİA-1 olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.04.2005 tarih ve 126 sayılı yazısı, Turgut Mahallesi, 19M- IIa uygulama paftası 4314 ada, 21 numaralı parselin bulunduğu alanın yapılanma şartlarının E=1.00, hmax=15.50 m düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 07.04.2005 tarihli raporu, Tepecik Mahallesi, 2 kadastro paftası 2 numaralı parselde yer alan Cami alanı ile bitişiğindeki Fevziye Parkını içeren peyzaj projesiyle İmar Planının Bütünlük sağlaması amacıyla düzenlenen imar planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 07.04.2005 tarihli raporu, Orhan Mahallesi, 20M-IIIc uygulama paftası, 105 kadastro paftası, 988 ada, 41 numaralı parselin bir kısmının Askeri Şehitlik Alanı olarak ayrılması ile ilgili İmar komisyonunun 07.04.2005 tarihli raporu, İzmit Körfez Mahallesi, 7-8 kadastro paftası, 478 ada, 49 nolu parselde kalan spor tesisi alanının yapılanma şartlarının E= 0.50 hmax= 13.50 olacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 27.04.2005 tarihli raporu, İzmit Körfez Mahallesi,19N-IVb, 19N-IIIa uygulama paftaları 3411 ada, 2 nolu parselin kuzeyinin yeşil alan, 482 ada, 1 nolu parselin ve doğusunda bir kısım alanın spor tesisleri alanı olarak ayrılması ile ilgili İmar Komisyonunun 27.04.2005 tarihli raporu, İzmit Yenimahalle 19M-Ia uygulama paftası, 1819 ada, 13 nolu parselin imar planı üzerinde yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.04.2005 tarihli raporu, İzmit Çukurbağ Mahallesi 54 kadastro paftası, 412 ada, 26 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.04.2005 tarihli raporu, İzmit Çukurbağ Mahallesi, 54 kadastro paftası 412 ada, 27 numaralı parselin bulunduğu kesimde İmar yolu güzergahının değiştirilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.04.2005 tarihli raporu, Kabaoğlu Köyü Tüysüzler Çiftliği mevkiinin Saraybahçe Belediyesine Katılması teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.04.2005 tarihli raporu, Hatalı ilaç Kullanımı ve Sporda Doping konulu kitapçığın basımı ve dağıtımı teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 27.04.2005 tarihli raporu, Özürlüler Haftası ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 26.04.2005 tarihli raporu, Uyuşturucunun küçük yaşlarda çocuklarda kullanıma başlaması ve özellikle okullardaki öğrencilere kullanımın empoze edildiği tespit edildiğinden bu konuyla ilgili çözüm yollarının araştırılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 26.04.2005 tarihli raporu, Belediyemizde 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapmakta olan memur personeller adına iş yerimizde üye çoğunluğunu sağlamış olan sendika ile Belediye Başkanının Sosyal Denge Sözleşmesi yapabilmesi için Belediye Meclisince yetki verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 25.04.2005 tarihli raporu, 5272 sayılı yasanın 14. maddesine istinaden, Mücavir Alanlara da gerektiğinde Belediye Hizmetlerinin götürülmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 25.04.2005 tarihli raporu, Belediyemiz meclisinin 04.04.2005 tarih 230 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Yenidoğan mahallesi, 20 M-IV c uygulama paftası, 3932 ada, 5 nolu parselde önbahçe mesafesinin 3 m. olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 11.03.2005 tarih, 207 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Kabaoğlu Köyü 20 N-Id pafta, 182 ada, 1 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolu güzergahının yeniden belirlenmesi suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 04.04.2005 tarih, 231 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Yenidoğan mahallesi, 20 M-IV c uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 04.04.2005 tarih, 226 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Körfez mahallesi, 19 pafta, 480 ada, 658 nolu parselde yapı bloğu işlenmesi suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 07.05.2002 tarih, 197 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Körfez mahallesi, 19 N-IIId uygulama paftası, 3413 ada, 3 nolu parselde yapılaşma oranının arttırılması suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 06.01.2004 tarih, 121 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Yenidoğan mahallesi, 19 M-I a uygulama paftası, 3908 ada, 1 nolu parselin imar planında kat sayısının arttırılması suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 15.07.2004 tarih, 55 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Gültepe mahallesi, Askeri Lojmanlar bölgesi içerisinden geçen imar yolunun kaldırılması suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 18.06.2004 tarih, 36 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Körfez mahallesi, 18 N-II a uygulama paftası üzerinde yol ve yeşil alan düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 11.10.1996 tarih, 142 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Kemalpaşa mahallesi, 19 M-II c uygulama paftası, 3 pafta, 268 ada, 24 nolu parselin bulunduğu kesimde önerilen imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, Belediyemiz meclisinin 01.06.1995 tarih, 22 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen Yenimahalle, 78 pafta, 30 ada, 67 nolu parselde imar planı tadilatı ile ilgili evrağın görüşmeleri devam ettiğinden komisyona ek süre verilmesi hakkındaki İmar Komisyonunun 28.04.2005 tarihli yazısı, GELEN EVRAK.