Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.06.2005 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

Saraybahçe Belediye Meclisi 5272 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.06.2005 Perşembe günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE
Saraybahçe Belediye Başkanı 
 
GÜNDEM
Yoklama 
06.05.2005 tarihli tutanak özetinin okunması, 
Yeni Teknik Yapı inşaat taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ( Hasdayı) Firmasından gelen uzlaşması ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 27.05.2005 tarihli yazısı, 
P.T.T Baş Müdürlüğüne, Yenidoğan Dere sokak da bulunan 4 ve 5 plan nolu dükkanlarının en az beş yıllığına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.05.2005 tarih ve 311 sayılı yazısı, 
Körfez mahallesi, 482 ada, 1 nolu parsel üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan spor kompleksinin bir bölümü yeşil alanda kaldığından bu bölümün Atletizm Pisti olarak kullanılmak üzere Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.05.2005 tarih ve 312 sayılı yazısı, 
Orhan mahallesi, 956 ada, 5 nolu parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına devir edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak ve Gecekondu Müdürlüğünün 25.05.2005 tarihli yazısı, 
Yenidoğan mahallesi, 19M-Id uygulama paftası, 50 kadastro paftası, 146 ada, 5 nolu parsel ile Yenimahalle 77 kadastro paftası, 39 ada, 1 nolu parselin doğusundaki alanın ? Yeşil alan? olan fonksiyonunun ? Karayolları kamulaştırma alanı? olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 23.05.2005 tarih ve 334( 2004) sayılı yazısı , 
Ömerağa mahallesi, 19N-Id uygulama paftası, 13 kadastro paftası, 301 ada, 77 nolu parselde yer alan Resmi Kurum Alanının yapılanma şartının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 20.05.2005 tarih ve 149(2004) sayılı yazısı, 
Turgut mahallesi, 19M-II a ve 20M-III d uygulama paftası, 4409 ada, 11 numaralı parsel ile 4411 ada, 12 numaralı parsellerde plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 09.05.2005 tarihli raporu, 
Yenidoğan mahallesi, 20M-IV c uygulama paftası, 3932 ada, 5 numaralı parselde plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 12.05.2005 tarihli raporu, 
Körfez mahallesi, 19N-I c ve 19N-I d uygulama paftası, 15 kadastro paftası, 849 ada, 9 numaralı parselin imar planı üzerinde Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal istasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 20.05.2005 tarihli raporu, 
Yenimahalle 19L-II a ve 19L-II b uygulama paftaları, Eski 78 kadastro paftası, 1820 ada, (Eski 30 ada) 4 nolu ( Eski 67 nolu) parselin bulunduğu yerde yola ve otoparka terk edilmesi gereken yaklaşık 1700 m2 lik kısmın incelenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 20.05.2005 tarihli raporu, 
Kemalpaşa mahallesi, 19M- II c uygulama paftası, 3 kadastro paftası, 286 ada, 26 numaralı parselin bulunduğu yerin açık otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 09.05.2005 tarihli raporu, 
Hacıhızır mahallesi, 20N-IV d uygulama paftası, 4176 ada, 11 numaralı parselde plan değişikliği ile ilgili imar Komisyonunun 25.05.2005 tarihli raporu, 
Yenidoğan mahallesi, 19M-I a uygulama paftası, 3908 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 25.05.2005 tarihli raporu, 
Yenimahalle, 19L-IV b uygulama paftası, 2825 ada, 1 nolu parselin sanayi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.05.2005 tarihli raporu, 
Körfez mahallesi, 19N-III d uygulama paftası, 3413 ada, 3 nolu parselin imar planı üzerinde emsal değerinin arttırılması ile ilgili İmar komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu, 
Karabaş mahallesi, 19N-Ia uygulama paftası, 14 kadastro paftası,489 ada, 6 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu, 
İzmit- Kabaoğlu 20N-Id uygulama paftası 182 ada, 1 nolu parselin bulunduğu kesimde imar yolu güzergahının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu, 
Körfez mahallesi, 18N-II a uygulama paftası, 480 ada da plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.05.2005 tarihli raporu, 
Yenidoğan mahallesi, 20M-IV c uygulama paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkında İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli yazısı, 
Körfez mahallesi, 19 Kadastro paftası, 480 ada, 658 nolu parselde yapı Bloğu işlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliğinin incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkında İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli yazısı, 
Yenimahalle 19L Nazım imar planı üzerinde D-100 Devlet yolunun iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarıyla Nato Tank sahası ile doğusunda bulunan servis yolunun Nato kriterlerine göre düzenlenmesi suretiyle önerilen plan revizyonunun incelenmesine devam edilmesi nedeniyle komisyona ek süre verilmesi hakkında İmar Komisyonunun 26.05.2005 tarihli yazısı, 
28 Haziran şenlikleri ile ilgili çalışma yapılması hakkındaki Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ve Türlü İşler komisyonlarının 25.05.2005 tarihli raporu, 
Alkol ve Madde Bağımlılığı konulu kitapçığın basımı ve dağıtımı teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.05.2005 tarihli raporu, 
GELEN EVRAK