Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.06.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.06.2009 Salı  günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

 

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa binası 9.kat meclis salonuna  teşrifleri rica olunur.

 

                                                                                                                                         

 

G Ü N D E M

 

1-       Yoklama.

 

2-     20.05.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-     Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan Hatipköy 2 nolu sağlık ocağının isminin Yenimahalle sağlık ocağı olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.05.2009 tarih ve 47 sayılı yazısı.

 

4-     Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı, aksamadan yapılabilmesi amacı ile 31.08.2009 da sona erecek olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin 31.12.2011 tarihine kadar (28 ay) ihale edilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun  67. maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Temizlik işleri Müdürlüğünün 26.05.2009 tarih 112 sayılı yazısı.

 

5-    Gündoğdu mahallesi, Orhan mahallesi, Yenidoğan mahallesi  parselleri ile Belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesindeki bağımsız bölümlerin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanı´na ve Encüme´ne yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  25.05.2009 tarih ve 1050 sayılı yazısı.

 

6-   Kocaeli İl Özel İdaresinin imar planında ilköğretim alanı olarak ayrılan tapuda Körfez mahallesi, 1865 ada, 1 nolu parseldeki belediyemize ait hissenin  5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz devir talebi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1059 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

7-    İmar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan Maliye Hazinesi adına kayıtlı tapuda Durhasan 669 ada, 1 nolu parselin belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1060 sayılı yazısı.

 

 

8-    Kocaeli Cumhuriyet  Başsavcılığının tapuda Hatip 2105 ada, 12 parsel üzerinde bulunan belediyemize ait binanın Kocaeli Vergi ve İdare Mahkemelerince kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz tahsis talebi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1061 sayılı yazısı.

 

9-    5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün  28.05.2009 tarih ve 1062 sayılı yazısı.

 

10-   Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına ve Belediyemizi Tarihi Kentler  Birliğinde temsil edecek tabi üye olan Belediye Başkanımız dışında meclis üyelerinden 1 asil 1 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2009 tarih ve 1754 sayılı yazısı.

 

11-   İzmit- Mehmetalipaşa mahallesi, G23b-25d-3d uygulama imar planı paftası, 38 pafta, 1092 ada, 14 nolu parselin ilköğretim tesisi olan kullanımının konut alanı olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2009 tarih ve 1774 sayılı yazısı.

 

12-   İzmit- Yenidoğan mahallesi, G23b-24d-1c uygulama imar planı paftası, 45 kadastro paftası ,1049 ada, 20 nolu parselin yapılanma koşulunu oluşturan hatların yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1775 sayılı yazısı.

 

13-   Bekirpaşa bölgesi sınırları içerisinde İstanbul- Ankara TEM Oto yolunun güneyinde yer alan yaklaşık 98 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.05.2009 tarih ve 1776 sayılı yazısı.

 

14-   İzmit- Körfez mahallesi, G23c-04b-2c uygulama imar planı paftası, 2531 ada, 1 nolu parselin ve çevresindeki alanın bir kısmının Akaryakıt - Bakım LPG ikmal istasyonu olarak düzenlenmesi sureti ile önerilen plan değişikliği ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1777 sayılı yazısı.

 

15-   İzmit- Hacıhızır mahallesi, 26 pafta, 409 ada, 11 nolu parselin bulunduğu imar adasındaki tevhit zorunluluğunun kaldırılması sureti ile önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih 1778 sayılı yazısı.

 

16-   İzmit- Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa pafta, 4354 ada, 11 nolu parselin konut alanı olarak düzenlenmesi sureti ile önerilen plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1779 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

17-   İzmit -Hacıhızır mahallesi, 26 pafta , 403 ada, 48 nolu parselin bulunduğu yerdeki imar yolunun yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2009 tarih ve 1780 sayılı yazısı.

 

18-   İzmit-Mehmetalipaşa mahallesi, G23b-25a 3d uygulama imar planı paftası, 1724 ada, 5 nolu parselde İlköğretim okulu alanı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu.

 

19-   İzmit- Kozluk mahallesi, G23b-24d-2c uygulama imar planı paftası,  219 ada , 22 nolu parselde trafo yeri ayrılmasını içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu.

 

20-   İzmit- Kozluk mahallesi, G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası,  61 pafta, 844 ada, 1 nolu parselde trafo yeri ayrılmasını içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu.

 

21-   İzmit-Çayırköy, 65 pafta, 3656 ve 3407 nolu parsellerin bulunduğu alanda Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal istasyonu alanı planlanmasını içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu.

 

22-   İzmit- Çayırköy, 66 pafta, 4406 nolu parselde Akaryakıt-Bakım ve LPG ikmal istasyonu alanı planlanmasını içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu.

 

23-   İzmit-Kabaoğlu,1280 nolu parselin bir kısmının Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal istasyonu olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu.

 

24-   İzmit-Yenimahalle, G23b-23d-4b imar planı paftası 19L-Ic pafta, 3553 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu yerde park alanı , konut alanı  ve  imar yolunun yeniden düzenlenmesi sureti ile önerilen imar planı değişikliği konusunda çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu.

 

25-   İzmit- Çukurbağ mahallesi, şeref meydanının bulunduğu alanda trafo alanı ayrılması sureti ile önerilen plan değişikliği konusunda çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2009 tarihli raporu.

 

26-   İzmit- Körfez mahallesi, G23b-25d-4a-b uygulama imar planı paftası, 1856 ada, 1 nolu parselin bir kısmının ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi sureti ile önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 14.05.2009 tarihli raporu.

 

27-   İzmit- Körfez mahallesi, 479 ada, 32 33, 34 nolu parsellerin batısından geçen eski gölcük yoluna paralel imar yolu oluşturulması konusunda  İmar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu.

 

 

 

 

28-   İzmit- Çukurbağ mahallesi, G23b- 24c-1d imar planı paftası, 426 ada , 2, 4, 5 nolu parsellerde koruma amaçlı imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili imar komisyonunun 07.05.2009 tarihli raporu.        

 

29-   Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak "içkili yer bölgesi " tespit edilmesikonusu devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler ve İmar komisyonlarının  28.05.2009 tarihli raporu.

 

30-   5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununun 1. maddesinin 31.bendine göre tüzel kişiliği kaldırılan Kullar ilk kademe belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa mahallelerinin Yahyakaptan kavşağından başlayarak Başiskele kavşağına kadar , D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan kısımları İzmit ilçesine bağlanmıştır. İzmit ilçesine ve belediyemize bağlanan söz konusu alan belediyemiz sınırlarındaki herhangi bir mahalleye bağlı olmadığından 5393 sayılı kanunun 9. maddesine göre değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler ve İmar  komisyonlarının  28.05.2009 tarihli raporu.

 

31-   Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel  kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte belediyemize katılmışlardır. Katılan belediyelerle birlikte aynı isimleri taşıyan mahalleler oluşmuştur.  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. maddesine göre hazırlanan numaralama yönetmeliğinin 12. maddesinde " her mahalleye özel bir ad verilir. Belediye sınırları içinde aynı ad birden fazla mahalleye verilemez" hükmü gereğince belediyemiz sınırlarında aynı ismi taşıyan mahalle isimlerinin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.05.2009 tarihli raporu.

 

32-   5747 sayılı kanun gereğince birleşen Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe ve Kuruçeşme Belediyelerinin meclislerinde onaylanmış olan tarife cetvellerinin İzmit Belediyesi olarak uygulama birliğinin sağlanması amacı ile tek bir tarife cetvelinin oluşturulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.05.2009 tarihli raporu.

 

33-    Belediyemize ait atların, vatandaşlardan gelen özel talepler doğrultusunda kiralanması, saatlerine göre ücretlerinin belirlenmesi ve yapılacak kiralanmaların sözleşme hükümlerine göre uygulanması konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonun 25.05.2009 tarihli raporu.

 

34-   GELEN EVRAK