Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.08.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.08.2007 Perşembe  günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                        M.Zekeriya ÖZAK  

                                                                              Saraybahçe Belediye Başkan V. 
 
G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     03.07.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Topçular mahallesi kuzeyinde bulunan yaklaşık 21 hektarlık alanda yaşayan vatandaşların Orhan mahallesine bağlama teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 24.07.2007 tarih ve 425 sayılı yazısı,

4-     Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden sınırlarımız dahilinde bulunan işyerlerinin imalat atıklarının (evsel katı atıklar ) alınarak İZAYDAŞ´a dökülmesi karşılığında  2007 yılı Ağustos-Aralık döneminde uygulanacak olan ve 2008 yılında uygulanmak üzere İmalat atık ücreti tarifesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.07.2007 tarih ve 398 sayılı yazısı,

5-     2007/2008 eğitim-öğretim döneminde 01.09.2007-01.09.2008 tarihleri arasında uygulanacak aylık aidat  teklifi ile ilgili Kreş Müdürlüğünün 20.07.2007 tarih 170 sayılı yazısı,

6-     Belediyemizde yeni norm kadro esaslarına göre faaliyet gösteren müdürlüklere ait ?Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik ? oluşturulabilmesi  teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.07.2007 tarih ve 693 sayılı yazısı,

7-     İzmit- Cedit mahallesi, 20N-IVc uygulama imar planı paftası, 4127 ada, 4 nolu parselin yapılanma koşullarından ön bahçe mesafesinin kaldırılması suretiyle önerdiği plan revizyonuna itiraz talebi ile ilgili imar komisyonunun 19.07.2007 tarihli raporu,

8-     Körfez mahallesi,  9 kadastro paftası, 541 ada, 81 ve 82 nolu parsel maliklerinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih 92 sayılı kararıyla uygun görülen Belediyemize ait planların revizyonu kapsamında yer imar yolu düzenlemesine yaptıkları itiraz teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.07.2007 tarihli raporu,

9-     Kentsel sit alanı içersinde tescilli eserler dışındaki yapılarda koruma planı ile getirilmiş koşullar dışında , bina cephelerinde mimari yorumlara yön verilebilmesi amacıyla belediyemiz genel görüşünü oluşturacak koşulların oluşturulması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.07.2007 tarihli raporu,

10- Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların ( çöplerin ) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunun 24.07.2007 tarihli raporu,

11- Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler konusunda Makine Mühendisler Odası ile birlikte okullarda eğitim verilmesi konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 23.07.2007 tarhli raporu,

12- Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi  teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 10.07.2007 tarihli raporu,

13- Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Orhan mahallesinde yaptırılan ve tarafımıza (Saraybahçe Belediyesine )devredilecek olan stada Avni Kalkavan isminin verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 26.07.2007 tarihli raporu, 

14- Ömerağa mahallesi 283 ada, 44 nolu parsel üzerine yapılmış olan ek hizmet binasının zemin katındaki işyerinin 5393 sayılı yasanın 17.maddesinin ( e) bendi gereğince kiraya verilmesi konusunda Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 17.07.2007 tarihli raporu,

15-  GELEN EVRAK