Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.08.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 02.08.2011 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                 Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                             İzmit Belediye Başkanı

 

        G Ü N D E  M 

 

1-      Yoklama

 

2-      05.07.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Mülkiyeti belediyemize ait olan ekli listede bulunan 140 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.07.2011 tarih ve 4439 sayılı yazısı.

 

4-      İzmit Kadıköy Mahallesi, 3661 ada 31 nolu parsel imar planlarında konut alanında kalmakta olup, söz konusu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere parsel maliklerinden satın alınması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.07.2011 tarih ve 4438 sayılı yazısı.

 

5-      İzmit - Çukurbağ Mahallesi, 4185 ada, 7 nolu 140,00 m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti Belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada , 1 nolu parsel, 83/49760 arsa paylı, 7.Blok 2.Kat 17 nolu bağımsız bölümün  ( İzmit Kent 1.Etap H/4 Blok 2.Kat 17 nolu Bağımsız bölüm) Belediye kanununun 15.maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.07.2011 tarih ve 4447 sayılı yazısı.

 

6-      Yenidoğan Mahallesi, 3879 ada, 5 nolu parselin park olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması ve kamulaştırma bedeline karşılık mülkiyeti Belediyemize ait Arızlı, 166 ada, 6 nolu parselin trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.07.2011 tarih ve 4437 sayılı yazısı.

 

7-      Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan tüm "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanlarına ait yapılanma koşullarının E (Emsal ) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax: 7.00 mt olarak düzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün   25.07.2011 tarih ve 2239 sayılı yazısı.

 

8-      İzmit- Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c .1c-1d Uygulama İmar Planı paftaları, 1555 ada,1 parselin takriben 1944 m²´lik  "Pazar Alanı" olan kullanımının bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 1555 ada, 1 parsel ve bitişiğindeki otopark alanının bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilerek planlanmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.07.2011 tarih ve 2235 sayılı yazısı.

 

9-      İzmit- Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a ve G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı Paftası, 308 ada, 76,27,26 nolu parsellerin bir kısmının ve 28, 22 nolu parseller ile 873 ada, 1 nolu parselin tamamının, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda ağaçlandırılacak alan kullanımından konut alanına dönüştürülmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün   25.07.2011  tarih ve 2238 sayılı yazısı.

 

10-  Belediyemiz Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4274 ada,12 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" olan kullanımının, E=1.00, h:3 kat yapılanma koşuluna sahip "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlenmesini içeren  Uygulama İmar Planı değişikliğiile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün   25.07.2011 tarih ve 2237 sayılı yazısı.

 

11-  Belediyemiz Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.1b uygulama imar planı paftası, 1707 ada, 1 nolu parselin bir kısmı ile Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a-3b uygulama imar paftaları, 173 ada, 1 nolu parselin tamamının mevcut imar planın da park alanı olan kullanımın Pazar alanı olarak düzenlenmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise M.Alipaşa Mahallesi, G23b.24c.2c ile G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 542 ada, 1 nolu parselde düzenlenmesini içerenUygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün  25.07.2011 tarih ve 2236 sayılı yazısı.

 

12-  Yenişehir Mahallesi (Tapuda M.Alipaşa), 37 pafta, 744 ada, 15 ve 17 nolu parsellerin 35 nolu düzenleme alanında yapılan parselasyon işlemine tabi tutularak bedele dönüştürülmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle Kocaeli İdare Mahkemesine açılan davanın yerine getirilmesi adına hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun 14.07.2011 tarihli raporu.

 

13-  İzmit- Hacıhızır Mahallesi G23b.24c.1a Uygulama İmar Planı Paftası ,409 ada, 1 nolu parselin güneydoğusundan geçen imar yolunun, 2 nolu parsel sınırına kaydırılması şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  14.07.2011 tarihli raporu.

 

14-  İzmit- Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1189 ada, 15 nolu parselden geçen imar yolunun, 16 nolu parselin güneyinden geçecek şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  07.07.2011 tarihli raporu.

 

 

 

 

 

15-  İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.24c.3b Uygulama İmar Planı Paftası ,478 ada, 49 nolu parselin yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  07.07.2011 tarihli raporu.

 

16-  İzmit- Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1d Uygulama İmar Planı Paftası, 4419 ada, 12 nolu parselin imar planı kullanım kararının Resmi Kurum Alanı (Polis Merkezi), G23b.23c.2c Uygulama İmar Planı Paftası, 124 ada, 38 nolu parselin bir kısmının imar planı kullanım kararının ise Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  21.07.2011 tarihli raporu.

 

17-  İzmit-Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a Uygulama İmar Planı Paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, Konut Alanı ve Park Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  21.07.2011  tarihli raporu.

 

18-  Kısalar Köyü, G24a.12a.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1332 nolu parselin "Diğer Tarım Alanı" olan kullanımının "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  07.07.2011 tarihli raporu.

 

19-  Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2011 tarihli raporu.

 

20-  5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/g maddesi hükümlerine göre Balkan Türkleri Kültür   ve Dayanışma Derneği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımıza yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.07.2011 tarihli raporu.

 

21-  Karabaş mahallesi, 1045 ada, 108 ve 131 nolu parsellerin güneyindeki, imar planında otopark olarak ayrılan alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve  bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2011  tarihli raporu.